אדר-שני תשכ"ה - ר' ישראל יואל סוסובר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום חג הפורים י"ד אד"ש:

נסע הביתה 5:30 וחזר בשעה 6:10. בשעה 6:47 נכנס למעריב, ונגמר 6:58. בשעה 7:45 עלה הרבי והרבנית לאכול מזונות, וגם עוד עשרה אנשים.

דיברו בענין לפני חמישים שנה שהי' בליובאוויטש, וניגנו ניגונים. בשעה 8:35 ירד להתוועדות, בסוף ההתוועדות דיבר הרבי בענין הבחורים שלנו שנוסעים לא"י, "הרצים דחופים" שימסרו שם מכאן, והרבי אמר שיגידו לחיים הבחורים שנוסעים עוד כמה ימים מכאן. ולא אמרו כולם אז הרבי שאל האם הן יושנים? ואח"כ אמר שיתחילו ניגון, וישראל ליפסקער התחיל ניגון והרבי עשה עם היד, והי' מאוד שמח, וכל הקהל עמד על רגליו. אח"כ אמר לנגן ניגון של ארבעה בבות עשרה פעמים, אח"כ אבינו מלכנו, ניע זוריצי חלאפצי.

אח"ז התחיל הרבי לנגן הושיעה את עמך, התחיל לשיר ועמד ועשה עם הידים וכל הקהל רקד, והרבי עשה עם כל כוחו, ואח"כ ישב ואמר לנגן: אני מאמין, אבינו מלכנו. אח"כ הרבי קם ואמר לנגן כי בשמחה תצאו, והרבי קם ועשה עם הידים. אחרי שיחה העשירית רצה לומר לחיים, רצה לשתות ולא הי' שם יין, אז הרבי אמר שאסתיר יש הסתר והעלם.

יום ו' שושן פורים:

בא הרבי 9:50, נכנס להתפילה 10:05 נגמר התפילה 10:40. בשעה 3:15 התחיל יחידות. נכנס גם זרח סלאווין ועוד, ונגמרה היחידות בשעה 4:15.

הרבי נסע לביתו 4:20, וחזר מביתו 5:30. נכנס למנחה 5:50, נגמר מנחה 6:03. ר' יואל כהן חזר המאמר של פורים בלילה ההוא. בשעה 7 ירד למעריב לקבלת שבת, בשעה 7:30 נגמר מעריב וקבלת שבת. הילדים שרו ע"י הדלת והרבי עשה עם היד. הלך הביתה 9:30 .

יום ש"ק ט"ז אד"ש:

הרבי בא הבקר בשעה 9:15, ירד להתפילה בשעה 10. מפטיר קיבל הרבי, ורק חצי מפטיר אמר. היו ג' חתנים השבת, אלימלך צוויבל ועוד. בהוא אלקינו שרו, והרבי עשה עם היד. נגמר התפילה 12:10. ירד להתוועדות 1:30, דיבר עוד על "הרצים דחופים" וצוה לנגן עסן עסט זיך. והרבי הי' שמח השבת. ההתוועדות נגמרה 4:10, ומנחה 4:17. חזר מביתו 6:10. למעריב נכנס 6:48. הלך לביתו במוצאי שבת 7:45.

יום א' י"ז אד"ש:

הרבי בא הבקר 9:33, נכנס להתפילה 9:48 נגמר התפילה 10:33. נתן לפני התפילה צדקה לעני. למנחה נכנס בשעה 3:17 ונגמר 3:32. נתן לקרן שניאור למנחה. בערב הלך הביתה 5:35 חזר 6:25. לפני מעריב הודיעו שהרבי יצא היום בשעה 7 ויצא 7:07, חדקוב הי' לפני מעריב כ 15 דקות והוציא הרבה מכתבים. בשעה 8:20 יצא הרבי מ 770 ונסע הביתה ולא חזר הלילה, וזו הפעם הראשונה שנוסע כל כך מוקדם הביתה. הרבנית לא באה היום לאמה.

יום ב' ח"י אד"ש:

הבקר בא הרבי בשעה 9:40, נתן לקרן שניאור, נכנס להתפילה 9:51 ולא אמרו תחנון. הי' החתן אלימלך צוויבל. לפני חזרת הש"ץ חיפש הרבי את החתן אלימלך, התפילה נגמרה 10:40.

[ברשימה אחרת: הבקר בא הרבי 9:33 נכנס להתפלל בשעה 9:49, עלי' קיבל אלימלך צוויבל החתן. שלישי קיבל הרבי. לא אמרו תחנון. נגמר התפילה 10:40. בשעה 3:17 יצא הרבי למנחה, ועמדו שני חתנים בחוץ לקבל את הסידור, הרבי שאל מי מתחתן קודם ואח"כ שאל באם הם שניהם ישראלים? וענו שכן, ר' אלימלך צוויבל אמר שמאשקוביץ יותר מבוגר ממנו ונתן למושקוביץ, ומושקוביץ נתן אחריו לאלימלך. הלך הערב הביתה 6:20 וחזר 6:15. נכנס למעריב 7:04 ונגמר מעריב 7:15. הרבי נסע עם הרבנית 11:45.

יום ג' י"ט אד"ש:

הבקר בא הרבי בשעה 9:30 ונכנס להתפלל 9:48, נגמר התפילה 10:31. לפני התפילה שם כמה מטבעות לקרן שניאור. לפני חזרת הש"ץ חיפש את החתן ולא אמרו תחנון. למנחה יצא בשעה 3:18, בחוץ עמד מיכאל באנשוויץ לקבל את הסידור ונתן לו ואמר לו משהו. נתן לקרן שניאור לפני מנחה, נגמר מנחה 3:31. בשעה 5 בערב הלך הביתה. בשעה שיצא עמד ר' זלמן בוטמאן והרבי אמר שיראה שיביא הרבה בחורים להחתונה. חזר בשעה 6:10, נכנס למעריב 7:03, נגמר 7:14. הרבי נסע עם הרבנית הביתה בשעה לא ידוע.

יום ד' כ' אד"ש:

היום בשעה 9:40 נסע קרינסקי עם הרבי למקווה, ונסע אתו דרך איסטערן פארקאווי, ובמקווה של הסטערשער הי' שם כמה בחורים ומיד ברחו. הרבי חזר מהמקווה בשעה 10:05, הרבי אמר לקרינסקי שיתפלל מנחה רגיל, והמנין של הרבי התפלל ליד חדרו ושם שם את המנורה ואת הנרות והתפלל על יד הסטענדער. בשעה 10:25 יצא הרבי להתפלל ולא אמרו תחנון מפני שהיו חתנים. הרבי הכה בסלח לנו של שמונה עשרה, ולפני חזרת הש"ץ חיפש את החתנים. נגמרה התפילה 11:07. בשעה 3:17 נכנס למנחה, נגמר מנחה 3:32. בשעה 5:05 נסע הרבי לביתו וחזר 6:15. לפני מנחה נתן כמה מטבעות לקרן שניאור. היום אמר חדקוב לישעי', שיודיע לבחורים שעוד לא הודיעו לרבי עם מה הם נוסעים שיודיעו, והכניסו, ויצא תשובה שיתייעצו עם הנהלת הישיבה. הרבי נסע הביתה עם קרינסקי בשעה 11:25.

יום ה' כ"א אד"ש:

בשעה 9:33 בא הרבי בבקר ל 770, בשעה 9:48 נכנס להתפלל, לא אמר תחנון מפני שהיו החתנים, לפני חזרת הש"ץ חיפש אותם הרבי. קיבל שלישי. נגמר התפילה 10:30. לפני מנחה עמד שמעון לזרוב לקבל הסידור, לפני חזרת הש"ץ חיפש אותו. למנחה נכנס 3:17 ונגמר 3:30. נסע לביתו 5:05 וחזר 6:15. אז הלכו הבחורים לשאוב מים שלנו בחוץ הביט הרבי עלי ועל עוד כמה שעמדו. למעריב יצא 7:08 ונגמר 7:19. אחרי מעריב נכנס חדקוב לרבי. הרבי נסע לפני 12. הלילה נכנס קובלסקי לרבי בערך לשעתיים.

יום ג' כ"ו אד"ש:

הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33, נכנס להתפילה בשעה 9:50, לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן מיכאל. נגמר התפילה 10:32. היום כל הבחורים הסתובבו כמו משוגעים מפני שעוד לא הי' להם כרטיסים להנסיעה, כולם חיכו שאולי הרבי יבקש מהם שיכנסו אליו. בשעה 3:17 נכנס למנחה, נתן לקרן שניאור. נגמר התפילה 3:30. בשעה 5 יצא הרבי והלך ברגל לביתו. יודל קרינסקי חיכה על הרבי ואח"כ הלך לרגע לשרוף הניירות ומיד יצא הרבי וראה שקרינסקי איננו, והלך ברגל. חזר בשעה 6:15. למעריב יצא בשעה 7:05 ונגמר 7:18. בשעה 7:45 נכנס חדקוב להרבי, ואח"כ יצא וקרא לכל הבחורים שנוסעים ונתן שתי דולר ואמר להם שיחה מהרבי והוראות מפורטות מה שיעשו בדרך לא"י.

גם אמר להם שבפאריז יתועדו. גם נתן שתי דולר שימכרו אותם בפאריז וזה יהי' כסף בשביל משקה, וגם במארסיי במחנה העולים ששם יודיעו להם שהרבי מברך אותם בברכת חג כשר ושמח. וגם שבא"י שהם יתועדו וגם בכל הרשת, ושהכסף של הנסיעה שיבקשו מר' אברהם פאריז. ואח"כ התחיל לרקוד ויצאו החוצה, בחוץ כשרקדו הרים אד"ש את הוילון שלו והביט שמרקדים, ואחרי כמה דקות סגר. בשעה 8:35 אחד של הישיבה וגם מענטליק ובנציון שם טוב הלכו לשדה התעופה, רקדו אתם, הם נשקו עם כולם וגם עם מענטליק התפרדו עם דוחק.

בשעה 9:45 עלו על המטוס, ואותו זמן פיקארסקי רצה להיפרד מהן אבל כבר היו למעלה במטוס, ביקש רשות מהשוטר לעלות על המטוס כדי להיפרד מהבחורים, ועלו איתם והלך עם דוד קרץ ובירך אותם שם וירד. בשעה 10:20 המריא המטוס. בשעה 11:40 נסע הרבי עם הרבנית הביתה. היום הי' יום גדוש.

יום ד' כ"ז אד"ש:

הבקר בשעה 9:35 בא הרבי ל 770 פתחתי לו את הדלת, ואמר לי א דאנק. נכנס להתפלל 9:50, לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן שמעון לזרוב, וחיפש אותו לפני חזרת הש"ץ. נגמר התפילה 10:33. בשעה 3:17 נכנס למנחה ונגמר מנחה 3:30. בשעה 7:02 נכנס הרבי למעריב ונגמר מעריב 7:14. היום הגיה הרבי על השיחה שאמר אתמול חדקוב לנוסעים, והי' הרבה הגהות וצילמו את הכתב יד ואח"כ עשו סטנטול. בשעה 12:20 נסע הרבי עם הרבנית הביתה. הרבנית באה 12:18 ונכנסה לרבי ומיד יצאה. בשעה 10:10 נכנס רש"ג אצל הרבי בענין השריפה שהי' בבעטפורט אתמול, ולבש בגדים יפים בזמן שנכנס, ויצא בשעה 11:15 .

יום ה' כ"ח אד"ש:

הבקר בא הרבי בשעה 9:35 נכנס להתפלל 9:49, לא אמר תחנון מפני שהי' החתן שמעון לזרוב. קיבל שלישי, נגמר התפילה 10:41. למנחה יצא בשעה 3:15. אמרו תחנון אע"פ שהי' החתן, שהרבי לא הביט והביאו את הכסא והחתן יצא. למעריב לא הייתי. בשעה 8:30 התחיל היחידות, הלילה נכנסו נתן וואלף ומקלער הכותב של הזכרונות והי' יותר משעה. גם הרב זעליג סלונים נכנס לשעה.

הלילה גם נכנס בחור אחד מבעטפורדט שהוא חסיד ויזניץ, מיד כשנכנס אז לייב גרונר התחיל להציץ ובסוף גם נכנס, מיד שנכנס אמר הבחור מויזניץ לליב גרונר, באם אתה רוצה עם הרבי לדבר תלך לדבר ואני יצא, ואם לאו אז תצא. ומיד יצא ליב גרונר והי' שם הבחור כ 10 דקות. נכנס גם רעבעלע ועוד, היחידות נגמרה 4:30. והרבי יצא 4:35, בזמן שיצא הרבי עמד קרץ באמצע הפרוזדור, והרבי אמר "שוין צייט צו שלאפן".

יום ו' כ"ט אד"ש:

הבקר בשעה 9:33 בא הרבי ל 770, נכנס להתפילה בשעה 9:38. לפני ברוך שאמר ניגש ר' זלמן דוכמאן ואמר להרבי שיש סנדק, והרבי שאל "ווער" ואמר ר' דוד, לפני חזרת הש"ץ חיפש אותו הרבי עד שראה אותו, ואז התחיל חזרת הש"ץ, נגמר התפילה 10:35. נסע למקוה בשעה 11:15 וחזר 12:05. בשעה 12:25 נסע לאוהל ומיד שישב בקאר הוציא המשקפיים והרכיב אותם, חזר מהאוהל בשעה 5:45, נטל ידיו ובזמן ששם הפדיונות על המדריגות הביט על שלום ישראל חדקוב, ומיד שלום ישראל לקח הפדיונות והכניס את זה. למנחה יצא בשעה 5:44 ונגמר 6:06. בשעה 7:10 ירד למעריב, נגמר מעריב וקבלת שבת 7:40. לפני ברכו הביט הרבי על הקהל. בשעה 10:10 הלך הרבי לביתו לליל שבת.