אדר שני - ר' מרדכי מישולובין

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום שישי י' אדר ב'

10:02, כ”ק אד”ש הגיע מביתו, מזג האוויר קר מאוד, אך הדבר לא מרתיע את הת’ מלנסוע למבצעים.

5:25, כ”ק אד”ש יצא מ- 770 אל הספריה, גם הפעם יצא דרך החצר, וועד המסדר דאג להעמיד שולחנות לכל אורך הדרך, כ”ק אד”ש הלך אמנם לא עה”צ הטוב ביותר. אך לא נתמך בשולחנות, כעבור 10 דקות כ”ק אד”ש חזר מהספריה. שוב גם הפעם לא נתמך בשולחנות למרות הבעי’ ברגלו. 6:30, כ”ק אד”ש יצא לקבלת שבת בזאל למעלה, הת’ ירדו ללמוד בזאל הגדול, המצב ברגלו של כ”ק אד”ש השתפר מאוד. אך עדיין אינו משביע רצון. וכולנו תקווה שיתקיים מ”ש “חדש ימינו כקדם”. בנוגע להתוועדות של מחר (ש”פ זכור) עדיין לא ידוע האם אכן היא תתקיים, כי מחר זוהי שבת שגוררת אחריה אוטומטית התוועדות, אך לאידך לאור המצב, יתכן ולא, נחיה ונראה!

9:05, כ”ק אד”ש יצא לספריה, גם הפעם לא נתמך בשולחנות, למרות שהליכתו אינו כשורה - לצערנו. יום שב”ק פ’ ויקרא, שבת זכור י”א אדר ב’ 10:00, כ”ק אד”ש נכנס לתפילת שבת בזאל למעלה. הגבאי שמכריז את כל ההודעות (במקום הרב כץ זצ”ל) הוא יבדלחט”א הרב בולבובסקי שיחי’ הקהל היה מתוח בכניסתו של כ”ק אד”ש לתפילה, האם יודיע לגרונר על ה”פארבריינגען” אם לאו. לפתע, תיכף בכניסתו של כ”ק אד”ש, הודיע משהו למזכיר גרונר, ותיכף אח”כ הנ”ל נכנס לחדרו של כ”ק אד”ש, ויצא משם כעבור שברירי שניות,עם סידורו של כ”ק אד”ש. כמי שעמד קרוב אני מוכן לספר (בניגוד לכל מיני שמועות) שכ”ק אד”ש נכנס עם 2 ספרים ושניהם היו חומשים, ותיכף בהיכנסו הודיע להנ”ל את הנ”ל, והנ”ל חזר עם הנ”ל. מי שלא ראה את הכל יכל לחשוב במבט ראשון שכ”ק אד”ש הודיע לו על התוועדות, אך כנ”ל העובדה הייתה אחרת לגמרי ועל התוועדות, כ”ק אד”ש לא הודיע לו, כך שבהכרזות של הגבאי פלוסובסקי לא הוכרזה הודעה ע”ד התוועדות.

5:45, כ”ק אד”ש נכנס לתפילת מנחה, בזאל למעלה. 6:55, כ”ק אד”ש נכנס לתפילת ערבית, אחרי ערבית יצאו לקידוש לבנה, אך הפעם שלא כתמיד שכ”ק אד”ש יוצא תיכף מהזאל ואח”כ יורד דרך המדרגות, המדרכה, והמדרגות השניות, ושם על המדרכה עומד ומקדש, הרי שהיום בגלל הבעי’ ברגלו נכנס דרך ג”ע התחתון ומשם יצא בדלת הצדדית וקידש את הלבנה, כשמסביבו עומדים המזכירים גרונר, קליין, ומאיר ארליג. וועד המסדר דאג להשים שולחנות מסביב. הפעם היה מקום לכל הקהל לראות את כ”ק אד”ש בעת קידוש לבנה. אמירת “שלום עליכם” הפנה כ”ק אד”ש אל השלושה הנ”ל, כשגמרו לקדש, אמר כ”ק אד”ש “א גוט חודש” כו”כ פעמים אל אנ”ש.

7:55, כ”ק אד”ש נסע לביתו. כשמעודד חזק בידו הק’ את השירה שבקעה מפי הקהל. לקראת השעה 10:00 בלילה הוכנה סעודה יפה וכו’ בזאל למעלה. המזמין את הקהל, הוא יונתן (ג’וני) הקנר, שזו לא כבר השנה החמישית שמנהיג סעודת הודאה. הדבר קרה לפני כחמש שנים, על רקע של סיפור רצח של שחור, בתחילה האשימו אותו ברצח אך תודה לקב”ה, יצא הנ”ל זכאי מכל אשמה.עם הזמן רוב התמימים עזבו את הזאל והמיעוט שנשאר זכה כעבור כמה שעות לביקורו המפתיע של הרב שלום ברוכשטט, שהגיע בליווי שירו החדש שהלחין מלפני כמה ימים לכ’ י”א ניסן, על פסוקים מפרק פ”ה. הנ”ל החל ללמד את הת’, לאט לאט החלו הבחורים לזמר, חיים ברוך האלברשטאם (חברו הטוב של בעל הסעודה) הקליט את הניגון, סוף סוף התחילו הת’ להריח את י”א ניסן. הבחירה בא’ מן השירים שהתמודדו, הכרעתם תלויה בשומעים. ויותר נכון, הבחורים, ובעיקר חברי הקבוצה. הניגון של ברוכשטט לא רע, נזכה ונחי’, אם יעלה...

יום ראשון י"ב אדר ב'

אווירת “פורים” אפפה את כולם, השמחה מורגשת אצל כולם, משנכנס אדר מרבים בשמחה. 10:13, כ”ק אד”ש הגיע מביתו, כעבור 2 דקות יצא לחלק צדקה, כזכור, שכ”ק אד”ש נוהג בכל יום ראשון לחלק צדקה לכולם, אנשים נשים וטף. כ”ק אד”ש התחיל לחלק לנשים תחילה, הדבר נמשך כ- 5 דק’ אח”כ החל לחלק לגברים. הרבה לא היו, וועד המסדר ביקש מאנ”ש לא להטריח את כ”ק אד”ש ותוך 2 דק’ כ”ק אד”ש גמר לחלק לאנ”ש. אח”כ פנה שוב לנשים שהגיעו כעת. 10:24, כ”ק אד”ש חזר לחדרו. 3:16, כ”ק אד”ש יצא לתפילת מנחה. 6:55, כ”ק אד”ש יצא לתפילת ערבית. 7:12, נסע לביתו. בעקבות השגיאות של הת’ בשיר החדש, נענה המלחין והזמר, הרב ברוכשטט והסכים לבוא ל 770- בשעות הקטנות של הלילה, ולשחזר שוב את שירו. לציין שהקהל “נהנה” מאוד מהשיר ומאז שרים אותו בכל מקום.

יום שני י"ג אדר ב', תענית אסתר

10:05, כ”ק אד”ש הגיע מביתו, וכעבור כמה דקות נכנס לזאל לאמירת סליחות ולקריה”ת, כ”ק אד”ש קיבל עליה.

3:20, כ”ק אד”ש נכנס לתפילת מנחה. בניגוד לימי צום שעברו, בהם כ”ק אד”ש היה יורד למנחה בזאל למטה, הרי שהיום נשאר להתפלל בזאל למעלה, וועד המסדר עבד קשה לפני תפילת מנחה כדי שלא יהיה לחץ בפנים כדוגמת יוכ”פ וכדו’. ואכן מסביבו של כ”ק אד”ש היה חלל ריק אם כי היו דחיפות בין אנ”ש והת’ במקום מעמדם. אך העיקר שמקומו של כ”ק אד”ש היה ריק. רוב הקהל נשאר להתפלל בזאל הגדול למטה, וכרגיל בימי צום הזאל עמוס. אחרי תפילת המנחה [בה כ”ק אד”ש קיבל מפטיר, כולם שמעו - למעלה], כנהוג בימי צום, אומר כ”ק אד”ש “דברי כיבושין”, גם היום, בסוף התפילה אמר כ”ק אד”ש למזכיר גרונר כמה מילים ... ואח”כ לייבל סידר את הסטנדר עם הרמקול במקום שעומד שם - בד”כ הרב חודוקוב. ושם עמד כ”ק אד”ש עם פניו לכיוון הקהל. אמנם בתפילת המנחה הדלתות של הזאל היו סגורות, אך לקראת השיחה פתחו את הדלתות, מי שעמד למעלה יכל לראות את כ”ק אד”ש בעת השיחה, אך היות ולא כולם יכולים להיכנס למקום כה קטן. ע”כ נאלצו כל הקהל הרחב (שרובו אורחים מבחוץ) לשבת על הספסלים בזאל למטה, היום כמובן לא זכו כל מניחי הקופות - שכ”ק אד”ש יתן מטבעות לכל קופה כי כ”ק אד”ש התפלל למעלה... השיחה הייתה קצרה יחסית כ- שלוש דקות וארבעים שניות ואחר השיחה חילק דולרים לכל הקהל ע”י הטנקיסטים. ,הגבאי הכריז על מעריב בשעה 6:45 בינתיים וועד המסדר נעל את כל הדלתות של הזאל למעלה, (ששם כנראה תהי’ גם קריאת המגילה), ועמדו בפנים לפרק את כל ארונות הספרים ולהוציא את הדברים המיותרים כדי שיהיה מקום לעמוד ולשמוע וגם לראות. מי שזוכר, גם בעיו”כ לפני שכ”ק אד”ש נותן את ברכתו להת’, דואגים המסדרים לפרק את הכל, אלא שהיום אין זכויות קדימה למבוגרים יותר, אלא כל הדוחף זוכה. כמו”כ עשו כמין ח’ בשולחנות, וקשרו אותם בשרשראות של ברזל כי הדחיפות של הקהל זה לחץ כבד על השולחנות, וכמובן שהמטרה היא שיהיה חלל ריק מסביבו של כ”ק אד”ש. לקראת השעה 6:20 , נהרו ההמונים וצבאו על הדלתות לאחר כ- 10 דק’ בשעה 6:30 נפתחו הדלתות וכל אחד דאג לתפוס עמדה טובה ממנה יוכל לצפות ... אילולי יוזמתו של א’ מהת’ להתחיל לשיר שיר לכ’ פורים, היה נראה שזה ערב תשעה באב, וכמובן שתוך כדי דחיפות נשברו השרשראות שאחזו את השולחנות, ולאט לאט הח’ הצטמצם ... המזכיר גרונר ביקש מהקהל לזוז אחורנית וכך הוי, השעון זז ומתקדם והשעה כבר 6:40, ואין כמעט אוויר לנשימה. מה יהיה? גם החלונות אטומים באנשים ... 6:45, ש... ש... דממה באולם, כ”ק אד”ש נכנס לזאל כשבידיו הסידור ומגילת אסתר עטופה במכסה מכסף, הקהל שר “ויהי בימי אחשוורוש”, במלוא העוצמה אך תוך שניות נשתרר שוב שקט, התחילו מעריב, חזן התפילה הוא זאב כץ, המנגינה רגילה, אחרי התפילה התחדשו שוב הדחיפות. גם הדפיקות על הבימה של הגבאי, לאות שקט ולסימן, ש’אט’ ‘אט’ מתחילים לקרוא את המגילה, כולם ממתינים בדריכות לשמוע את המגילה. כ”ק אד”ש הניח את הסידור ע”ג הסטנדר, ובשתי ידיו נענע קצת את המכסה והוציא משם את המגילה, רוחבו של הסטנדר גדול מאוד, וכ”ק אד”ש עומד כשפניו מול הקיר [בניגוד לקריאת התורה שכ”ק אד”ש עומד בצד כשפניו מול הקהל]. למזכירים יש מגילות פרטיות. הבעל קורא הוא הרב שוסטרמן הבעל קורא הקבוע ב- 770 , לפני אמירתו “בלילה ההוא”, עצם כ”ק אד”ש את עיניו, ואח”כ התחיל הבעל קורא לקרוא את המשך המגילה, וכמובן ע”פ הדין - בטון גבוה יותר. מעט מהילדים ששהו למעלה דאגו להסריח את הזאל ע”י הפצצות, לא נורא! זה לא הורגש כ”כ, כיון שבין כך היה מסריח, ושרגא בטיהרא מאי אהני?! - אחר גמר קריאת המגילה אמר כ”ק אד”ש את ברכת “האל המושיע” בחדא מחתא עם גלילת המגילה. 7:40, נגמרה קריאת המגילה, טרם יציאתו של כ”ק אד”ש מהזאל, עודד חזק בידו הק’ את שירת הקהל “ויהי בימי אחשוורוש”, וכמובן שהקהל החל לרקוד, השמחה הייתה גדולה ממש כמו “פארבריינגען”, אח”כ הקהל התפזר לביתו לאכול, לא לפני ששמע את הכרזתו של הגבאי פינסון על שחרית . מחר בשעה 10:00 7:50, כ”ק אד”ש נסע לביתו כשמעודד חזק את השירה.

מפה לאוזן התגנבה השמועה שהרב יואל כהן יתוועד הלילה רק לחברי הקבוצה, כמובן שזה בתנאי שישמר בסודיות, ולציין שהרבה מעבר לצפוי ידעו מזה אך שמרו זאת בסוד... הרב כהן דיבר על משמעותו של “פורים” עפ”י תורת החסידות, שאינו עניין להשתולל, זה ראוי לעשות “בבית מרזח”. הוא דיבר על המשמעות של ה”מסירות נפש” שהייתה אז וכפי שמתבארת ע”פ החסידות, שכח הגילוי לזה נמצא בכח ה”יחידה” שבנפש”. לא אאריך בכ”ז כי הדברים מובאים באריכות רבה בספרי החסידות ובשיחותיו הק’ של כ”ק אד”ש. ההתוועדות נמשכה עד 3:30 התחילה עם קהל גדול אך לאט לאט התמ’ עזבו את הזאל. בשעות הקטנות של הלילה הציבו על, השדרה של איסטערן פארקוויי- מול 770 את טנק - המבצעים החדש של צוות נחשון - ניידות חב”ד. ועליו שלט: “טנק זה מצטרף אל ניידות חב”ד באה”ק”. המטרה שהעמידו את הטנק הוא שכ”ק אד”ש יראה את זה בבוקרו של יום המחרת, ביחד עם זה עומדים עוד 4 טנקים של צא”ח בהיכון לקראת יום המחר. את הטנקים האלה שוכרים כל יום שישי למבצעים, וכן בכל יומא דפגרא כמו פורים וכדו’. ליהודים הייתה “אורה” (- זו תורה) “שמחה” (- זה יו”ט) “ששון” (- זו מילה) “ויקר” (אלו תפילין). כן תהיה לנו!