אדר תשט"ו - ועד תלמידי התמימים העולמי

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פורים תשט"ו

נסיון העשירות

בשנת תשט"ו באמצע הפארבריינגען דיבר הרבי - בין הדברים - בנוגע להקשיים הקשורים עם נסיון העשירות. אבל - המשיך הרבי - הלוואי שכאו"א מישראל יתקל בנסיון זה, ויצטרך להתייגע, יגיעת נפש ויגיעת בשר, לעמוד בו. לסיום, הכריז הרבי שהיות ובאמריקה נעשה הכל מתוך הצבעה, כל מי שמוכן לקבל ע"ע נסיון העשירות, שירים את ידו הימנית בלב שלם!

כשראה הרבי רק אחדים הגביהו את ידיהם, אמר מתוך אכזבה: לאחרי כן באים (מ'קומט צולויפ'ן) ומתאוננים היתכן שענין פלוני אינו באופן כך וכך וכו', ואילו כשמגיע עת רצון, פראוועט מען חב"ד'סקע שטותים...

כשא' הבחורים הגבי' את ידו הרבי אמר שהבחורים לא ירימו את ידיהם, כי זה לא שייך אליהם.

קרוב לסוף ההתוועדות, כשהרבי דיבר דברים מאד חזקים אודות התקשרות וכו', התחיל א' החסידים, שהי' שד"ר אצל אדמו"ר הריי"ץ למרר בבכי. הרבי פנה אליו ואמר: דו ביסט דאך דעם רבי'ן דעם שווער'ס א סאלדאט. אין לך מה לדאוג. הרבי יוציא אותך מכל הענינים.