אדר תשי"ב - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום ב' ויק"פ תשי"ב

כחצי שעה מקודם נתן כ"ק שליט"א המאמר ד"ה באתי לגני להוציאו לאור, הוא לא נתן עדיין כולו, כ"א דף הראשון והוא כותב לע"ע דף השני, כדי שלא יצטרכו לחכות ולע"ע יוכלו להעתיק דף זה, כנראה שהוא ממהר עם זה, המאמר הוא ההנחה שכ"ק שליט"א מגיה אותה.

בפורים אמר כ"ק שליט"א דא"ח ד"ה ליהודים היתה אורה, אחר המאמר הי' כמה שיחות, היינו שהי' הפסק באמירת לחיים וניגונים כמובן, כ"ק שליט"א ישב עד שעה חמש, משעה תשע וחצי היינו תשעה וחצי שעות, אחר ההתוועדות ואחרי ברכת המזון נתן כ"ק שליט"א מכוס של ברכה לכל הנאספים, הי' פשוט תור והלכו בתור, כשהגיע תורי וכ"ק שליט"א נתן לי מכוס של ברכה, בקשתי גם עבור... ונתן לי.

מעניין, אחד מהמלאכים (כבר כתבתי אודותם) התקרב קצת לאנ"ש ולכ"ק שליט"א, ובא זייער אפט אלינו, העיקר שהי' גם בפורים, וכ"ק שליט"א נתן לו משקה ואמר לו: אויס מלאך, כבני אדם.