אדר תשי"ג - ועד תלמידי התמימים העולמי

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פורים תשי"ג

סדרים בפטרבורג

הפארבריינגען של פורים שנת תשי"ג התקיים בחצר ה'שאלאש' שליד בנין 770 . היתה זו התוועדות הסטורית, בה אמר הרבי שני מאמרים, כשקודם המאמר השני (ד"ה על כן) סיפר הרבי ע"ד המאורע של 'הוא-רע' שקרה בימי נשיאות הרבי הרש"ב, כידוע.

להלן מההנחה של ההתוועדות (תו"מ תשי"ג) כהקדמה ובסמיכות לאמירת המאמר, כאשר רצינות ודביקות מיוחדת נראתה על פני קדשו - פתח כ״ק אדמו״ר שליט״א וסיפר:

בתקופת המהפיכה ברוסיא לאחרי מפלתו של הקיסר, הורה כ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע להחסידים להשתתף בבחירות שנערכו במדינה. ובהתאם לכך הגיע למקום שבו התקיימו הבחירות גם אחד החסידים שהי׳ מופשט לגמרי מהוויות העולם, ולא ידע כלל מה מתרחש במדינה - שהרי צריך הוא לקיים את ההוראה של הרבי, וכמובן, לאחרי הקדמת טבילה במקוה וחגירת אבנט, כראוי לקיום הוראה של הרבי. לאחר שעשה מה שצריך לעשות בשביל הבחירות, כפי שהורו לו חבריו - ראה אנשים עומדים ומכריזים ״הו-רה״, ועמד גם הוא והכריז: "הוא-רע, הוא-רע, הוא-רע״... [כל המסובים בהתוועדות עמדו והכריזו בהתרגשות: "הוא-רע, הוא-רע, הוא-רע״. כשמיד לאח״ז פתח כ״ק אדמו״ר שליט״א ואמר את המאמר]. לאחר כמה ימים אכן הפרסמה השמועה שבאותו הזמן ממש נהרג הצורר סטאלין. מעניין לציין, שמאמר זה יצא לאור מוגה על ידי הרבי לקראת חג הפורים ה'תנש"א, ובפתח דבר שלו (וכידוע שהרבי הי' מאשר גם את נוסח הפתח דבר) הי' כתוב כך: "לקראת ימי הפורים הבעל"ט . . יא אדר, שנת ה'תנש"א". אמירת מאמר זה – המאמר השני שנאמר בהתוועדות פורים בשנה ההיא – היתה קשורה, כנראה, עם המאורעות שאירעו בתקופה ההיא עד למפלתו של המושל דמדינה ההיא שהי' צורר ישראל, כפי שהבינו בשעתו מהסיפור שסיפר כ"ק אדמו"ר שליט"א – כהקדמה ובסמיכות לאמירת מאמר זה - ע"ד הוראת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בתקופת המהפיכה לאחרי מפלתו של הקיסר". ע"כ.

אגב – ביומן אחר מתואר שכשהרבי סיפר את הסיפור אודות החסיד תיאר הרבי איך עשה בדיוק אותו חסיד – כשחיוך רחב נסוך על פניו הק', חיבר הרבי את שתי ידיו בצורת משולש כלפי מעלה והכריז שלוש פעמים "הו-רה הו-רה, הו-רה". אחרי שסיים הרבי לספר את הסיפור, הסתובב לימינו וסיפר שוב את כל הסיפור, כששוב הוא מניף את שתי ידיו ביחד כלפי מעלה ומכריז שלוש פעמים "הו-רה, הו-רה, הו-רה".. אחר כך הסתובב הרבי לצד שמאלו, ושוב סיפר את כל הסיפור, ושוב הראה בדיוק איך עשה החסיד. מיד אח"כ פני הרבי הרצינו באחת, והרבי החל באמירת המאמר ד"ה על כן בקול שקט.