אדר תשי"ג - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יומן אדר תשי"ג - יואל כהן

שושן פורים תשי"ג

מהחדשות שהי' אתמול הוא:

א) הי' ב' מאמרים, מאמר א' הי' בתחילת ההתוועדות, ד"ה ויהי אומן את הדסה, המאמר ארך כחצי שעה והי' מאמר עמוק מאוד, מאמר הב' הי' בשעה הרביעית לערך, כ"ק שליט"א נשען כמה רגעים על ידיו הק', ופתאום אמר דא"ח, ד"ה ע"כ קראו לימים האלה פורים.

ב) באמצע ההתוועדות אמר, אשר מ'זוכט אויף אָנהאַלטן די אַמאָליקע מנהגים, ואמר, אדנ"ע הי' אוסף מעות בשמח"ת י"ט כסלו ופורים, בשמח"ת עבור תו"ת, פורים עבור עניניו, וי"ט כסלו עבור שניהם, וסיים, די ענינים זיינען פאַראַן אויך איצטער, און די הצטרכות איז נאָך גרעסער, ואמר שכ"א ישתתף בזה, מזומן, או לכתוב על צעטעלע סכום המעות.

אח"כ אמר אשר ענין ימי הפורים ישנו בכל חודש אדר, ואשר ע"כ יכתבו אנ"ש הנמצאים פה למכיריהם אודות זה, ונוסף על מעלת הצדקה בכלל שמביא הצלחה בגשמיות וברוחניות, הנה מעות אלו בפורים עבור זיינע ענינים, מביא תוספות ברכה והצלחה.

יום ד' פ' ויקהל תשי"ג

ביום א' העבר הי' קשוה"ת של נכד רבינו הר' שלום דובער שי' עם בתו של ר' דובער שי' חסקינד, התנאים היו בביתה של הרבנית תי', היו מספר קרואים מצומצמים, כ"ק שליט"א עם הרבנית מוסיא, לא היו.