אדר תשכ"ג - ועד תלמידי התמימים העולמי

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פורים תשכ"ג

ביקור שז"ר בשנית

במהלך הפארביינגען, באמצע אחת השיחות התחיל הרבי לבכות ע"כ שאף אחד אינו פועל כדרוש בעניני הפצת המעיינות, והמשיך שאעפ"כ מהיום והלאה צריך להיות שינוי עיקרי, שכולם יתחילו לפעול בזה באופן המתאים.

גם בהתוועדות זו נכח מר שז"ר. הוא ישב כל הזמן על בימת הרבי לימינו, כשלשמאל הרבי ישב הד"ר יוסף קלרמן, בשעתו פעיל ב'עליית הנוער' ומראשי תנועת ה'חרות'.

המאמר שהרבי אמר היתה מאמר ד"ה ראשית גויים עמלק, מיוסד על מאמר אדה"ז שנמצא בתכריך כת"י שהגיע לרבי באותן שנים. [יש לציין שבאותה תקופה החלה ההתעסקות בהכנה לדפוס של המאמרים הנמצאים בתכריך הזה, וכעבור שנתיים הם התפרסמו בספר מיוחד, שהדפסתו התאפשרה בתקציב שהושג לא מעט הודות להשתדלותו של שז"ר.]

בסיום ההתוועדות הורה הרבי לשיר 'ופרצת', ונעמד מלוא קומתו ורקד על מקומו. אח"כ הורה הרבי לשיר את ניגון ההכנה וניגון אדה"ז, אך קודם לכן אמר הרבי: "עוד קודם הניגון, נאמר ברכה עבור כפר חב"ד בתור בא-כוח של כל היהודים הנמצאים לפי שעה מאחורי מסך הברזל, מאחר וכבר ישנה התחלה . . באופן של בהמון יבואו... ולכן תהי' שם הרחבה רבה, עד לאופן שיקלטו את כל העולים ברנה בקרוב...".