אדר תשכ"ו - ר' אברהם אלתר הלוי הבר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ש"פ תצוה, שבת זכור, ערב פורים ה'תשכ"ו

אינני זוכר כ"כ טוב, כי לא נערכה חזרה (יואל רק התחיל לחזור, אבל לא סיים), וגם, שהרי עברו כבר כמה ימים (ועוד כאלו ימים – פורים). עכ"פ אכתוב כמה שהנני זוכר, ואח"כ אכתוב מפורים – שמן הסתם אתה כבר יודע שהי' פורים קצת יוצא מהכלל.

...

בשיחה החמישית הביא מהפרשה שקוראים למנחה - כי תשא - ואינני זוכרה (שמעתי, ואולי זה נכון, שכאשר הרבי מפרש בסוף ההתוועדות את הפרשה של שבת הבאה, הדבר מהווה סימן שלא יתוועד בשבת הבאה). השיחות היו קצרות וכנ"ל שההתוועדות ארכה רק שעתיים.

פורים ה'תשכ"ו

..וכעת אחזור לפורים.

בתענית אסתר (יום ה') הרבי יצא כרגיל לסליחות, ונגנו רחמנא דעני. לפני מנחה הכניס לייבל לחדרו צלחת, והרבי נתן שם מחצית השקל. ב'אבינו מלכנו' במנחה רמז הרבי שינגנו (גם בפורים נגן הרבי אבינו מלכנו בעיניים עצומות ובודאי תשמע בטייפ). במוצאי שבת התפללו למטה, וכן בפורים בבקר.

העיקר הוא הרי ההתוועדות, שהתחילה בשעה 8:30 ונסתיימה בשעה 3:15 לערך. השיחות עצמם נסתיימו איזה זמן קודם, כפי שבודאי כבר שמעת את כל הפרטי, וגם אני כתבתי אתמול קצת הביתה. גם תשמע אולי מגדלי' אקסלרוד.

הרבי לקח כמה כוסות יין, ובפעמים האחרונות, הנה לאחרי ששתה יין החזיק בידיו הק' על מצחו הק' חזק מחוזק היין. ולאחרי שבסוף פתח כבר את הסדור לומר ברכה אחרונה, אמר שיחה נוספת בנושא "שואלין ודורשין בהלכות הפסח שלושים יום קודם", דהיינו מט"ו אדר, ותוכל לשמוע בטייפ.

שבת פרשת תשא – 'שבת פרה' – כ' אדר ה'תשכ"ו

ההתוועדות התחילה כרגיל ב-1:30, והסתיימה ב-3:30.