אדר תשל"ט - ר' יהודה לייב גראנער

מתוך Yomanim

גרסה מתאריך 22:02, 11 במרץ 2012 מאת MendelMamesh (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

עש"ק פ' ויקהל פקודי, כ"ד אדר תשל"ט

אין ספק למעלה ואין ספק למטה

מסרתי פתק ובו הודעתי שהזמנתי מקום לנסיעה לארץ הקודש ביום שני בערב (לווארט של בני מנחם מענדל שי') כשבכוונתי לחזור ביום שלישי הבא. אחרי שקרא את הפתק שאל אם זה בהסכמת זוגתי, ואמרתי שלא רק שהיא מסכימה אלא היא רוצה זאת, והוספתי שהנני מקווה כי מותר לי לנסוע.

ואמר כ"ק אדמו"ר: "זוגתך מסכימה ואתה מסכים - אזי גם מן השמים מסכימים".

אחר-כך הצעתי שאולי כדאי יותר שזוגתי תסע, מאחר והשבוע תהיה עבודה רבה במזכירות. ושאל: "דהיינו?", ועניתי כי מדובר בכתיבת מכתב כללי לחג הפסח וכו'.

ואמר: תפסיק לחשוב על דבר ספק. אצלך לא יהיה ספק, אצל זוגתך לא יהיה ספק, אין ספק למעלה ואין ספק למטה; תסע געזונטערהייט, און ס'זאל זיין בהצלחה רבה".

יום ראשון כ"ו אדר תשל"ט

נאומו של רייגן

כ"ק אדמו"ר שאל: "מה חדש בארץ הקודש?", ועניתי שמשה דיין הצהיר שאין לחתום על ההסכם עם מצרים עד שיסכמו וידונו בנוגע לנפט, ובאם לא ידונו אודות כך - בכוונתו להתפטר.

קודם תפילת ערבית אמרתי לכ"ק אדמו"ר שהערב בשעה עשר ידבר הנשיא רייגן ברדיו, ואמר שאין צורך לשמוע. לאחר תפילת ערבית אמר שוב שהלילה אין צורך לשמוע.

בלילה בקש להראות לו את ספריו (כתבי יד) של ביחאווסקי. לאחר מכן נתן להדפיס מחדש את הקונטרס "הצמח-צדק ותנועת ההשכלה" בצירוף פקסימיליות של גוף כתב-יד-קודש הצמח-צדק.

יום שני כ"ז אדר תשל"ט

למה לא מפרסמים?

תיכף כשהגיע, נתן לי את הלקוטי שיחות של שבוע זה (ויקרא) ואמר לי שיש למסור זאת להם בהקדם ולזרזם שיהא מוכן עד הערב, מאחר והנך טס הערב לארץ הקודש ותוכל לקחתם עמך.

כ"ק אדמו"ר שאל להנעשה בארץ הקודש. עניתי שמר פ. טלפן וסיפר על דבר שיחתו עם הרב וו. והנ"ל סיפר לו שחברי מועצת גדולי התורה נמנעו מלשבת ולדון ולהחליט - אודות ההסכם עם מצרים - כי החלטתם תהיה להצביע בעד ההסכם, וזה יהיה בניגוד לדעתו של הרבי, ולא רצו להחליט כך מפני הכבוד. שאלתי את מר פ. - הרי שמעתי שהאדמו"ר מוויזניץ אמר שהסיבה שלא החליטו כי לא כל חברי המועצה הסכימו להנ"ל, ואמר מר פ. ששניהם הם אמת.

לאחר מכן שאל הרבי אם פרסמו את מה שדובר בהתוועדות של מוצאי שבת קודש פרשת ויקהל-פקודי, ואמרתי שביום ראשון פרסמו זאת ברדיו שלוש פעמים. הרבי שאל אם פרסמו גם אודות הנפט - שהרי כעת התברר שדיין אמר בדיוק כפי שאמרתי - ואמרתי שפרסמו גם זאת. ואף היום פורסם פעמיים ברדיו, וכן ב"ידיעות אחרונות", "הצופה" ו"שערים".

לאחר מכן שאלני אם פרסמו בארץ הקודש את פסק הדין של הרב ה. - נגד ההסכם - ועניתי שאיני יודע. ואמר הרבי: מכיוון שכאן לא עוררו על זה, לכן לא פרסמו הנ"ל. ואם כעת תדבר אודות זה - אזי יאמרו שאני בקשתי שיפרסמו את פסק דינו של הרב ה., ובאם תדבר על זה בארץ הקודש - יתפרש הדבר ששלחתי שליח וכו'".

שאלתי אם לפרסם זאת על ידי הארגון, ואמר שגם הם יאמרו שאני הוריתי או שאתה הורית להם. אמרתי שבאפשרותי לדבר עמם שאין זו הוראה מכאן, ואמר: "איז איינער שושקעט רריין אין ר צווייטנס עווער [=אוזן] שאני נתתי ההוראה או אתה". לא היה שבע רצון מאופן הפרסום.

בערב, כשחזר הרבי מביתו, לקח את המעטפה בה מונחים הדולרים, הוציא שני דולרים ואמר: "את זה תמסור לחתן - שיתן את זה לצדקה". אחר-כך נתן שני דולרים נוספים ואמר: "את זה תמסור לכלה שתתן לצדקה; דולר אחד - ביום התנאים, ואת השני - מתי שתרצה".

כשנכנסתי אחרי ערבית, שאל הרבי בחיוך: "נו, מתי אתה נוסע?". לאחר שעניתי - "כעת", אמר: "תסע לשלום, והתנאים יהיו בשעה טובה ומוצלחת וההכנות לחתונה יהיו בהצלחה, ולשמוע בשורות טובות תמיד כל הימים".