אלול תשכ"ו - ר' אברהם אלתר הבר

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בשבת פרשת תבא חל ח"י אלול (במנחה לא אמרו צדקתך), והתקיימה התוועדות.

בערב ר"ה אמרו סליחות בביהמד"ר למטה בשעה 7:00 כרגיל. לאחר הסליחות רמז הרבי שינגנו, ונגנו רחמנא דעני כו'. אחר פנה כ"ק אד"ש בראשו והתחיל לנגן הושיעה את עמך, וכולם נגנו. בסביבות 8:00 סיימו הסליחות.

בשעה 9:10 לערך נכנס הרבי להתפלל בבית המדרש למעלה. התפללו מהר - כחצי שעה. בסיום התפילה, הסתובב הרבי והתיישבו 10 זקנים, והרבי עשה התרת נדרים. לאחריה אמר (כמדומני): "יישר כח! ס'זאל זיין א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה". אח"כ התחיל סדר קבלת הפ"נ. בעת קבלת הפ"נ מברך הרבי: "א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה".

את הפ"נ שלך שמתי יום קודם במרכז (במזכירות), כי גם אבא בקשני לתת את הפ"נ שלו לידי הרבי, ולא יכולתי לתת שלשה פ"נ. את של אבא נתתי לידי הרבי. המעמד נמשך כשעתיים (ויותר-?-) בהפסקים. באמצע מסרו גם את הפ"נ כללי, ואז בירך כ"ק אד"ש (בערך בזה"ל): "דער אויבעשטער זאל צונויף קלייבן כל העם - האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, און זאל זיי בריינגן פון גלות און פירן אין ארץ ישראל בקרוב ממש מיט משיח צדקינו למטה מעשרה טפחים"...

לאחר מכן נסענו לאהל עם יוסף. לפני שהלכנו משם, בא הרבי. כפי הנראה, הנה את מה שכתוב בפנים ה'מענה לשון' – עד קריאת הפ"נ – אמר מהר מאד, ואח"כ אמר משהו בע"פ (וזה לקח זמן). אח"כ התחיל בקריאת הפ"נ, ולבש משקפיו. היו כאלה פ"נים שקרעם והניחם בשקית שלידו, והיו כאלה שזרק בפנים האהל.

כשהרבי חזר מהאהל הי' זה לפני 6 בערך, ואז התפלל הרבי מנחה למעלה בביהמ"ד (הדלה"נ היא בערך ב-6:45).