אלול תשמ"א - ר' אהרן קורנט

מתוך Yomanim

גרסה מתאריך 21:17, 18 באוגוסט 2010 מאת MendelMamesh (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום חמישי, כ"ה אלול ה'תשמ"א

מעריב ב-9:30 למטה. כשנכנס שרו "וביום שמחתכם" וכ"ק אד"ש הורה להגביר השירה, ובסיום התפילה התחילו ניגון שמחה וכ"ק הורה להגביר השירה אבל כלל לא היה כו"כ כמו במנחה.

אחרי התפילה קבלת פני"ם והי' תור על כל הבלאק של 770 עד 'ברוקלין' והיו כאלו שעמדו שנים-שנים והיו שבאו באמצע, ממש תור ארוך מאוד. כשנגמר בשעה 10:40 נסע לביתו וכשיצא שרו "ווי וואנט" ואד"ש הורה להגברת השירה ומאוד חזק וסובב ידו כ-5 סיבובים שלמים. ליד המכונית עמדה אישה וצעקה משהו לאד"ש והסתכל עלי'. אח"כ עמד להיכנס למכונית ושוב ניגש אליו הספרדי מחולון ואמר משהו לאד"ש.

אותו ספרדי בעת קבלת פ"נ אמר לאד"ש שכתב כמה ספרים, מהם על קבלה, ורוצה לתת לאד"ש, ואד"ש אמר 'רק אם יתן בסבר פנים יפות'. הנ"ל שוב אמר שיתן ושוב אמר לו אד"ש שיתן בסבר פנים יפות, ואח"כ הלך והביא את הספר לאד"ש, ואמר שרוצה לשיר לכ"ק את השיר שחיבר והתחיל לשיר, וכ"ק חייך, ושר שיר בשבחו של הרבי שהוא מנהיג העולם כולו וכו', ואמר לו אד"ש שלגבי הקב"ה שהוא למעלה מכולם הרי אני ואתה והוא [ואד"ש הורה באצבעו על עצמו ועל הנ"ל ועל עוד אנשים שעמדו שם] שווים.

הי' אחד שהוא סגי נהור ר"ל ואד"ש נתן לו יד, וכשראובן דונין עבר ואד"ש דיבר עמו כמה דקות – והסבירו שהיות ואד"ש אמר לו להתראות באה"ק יחד עם משיח צדקנו ולכן הנ"ל לא הגיע מאז לרבי ולכן הי' צריך להסביר מדוע הגיע כעת.

שבת קודש פרשת נצבים, כ"ז אלול

בשבת בשעה 8:30 תהילים ישב כל הזמן רק באמיש"ר מתרומם מעט ובאמיש"ר האחרון קם.

תפילת שחרית בשבת מברכים בשעה 10:30, עמד עד אחרי "ברוך שאמר" וקם לפני הש"ץ, התחיל לומר "כל הנשמה", וב"יוצר אור" מתיישב. בחזרת הש"ץ עד שהש"ץ מגיע ל"ונאמן וכו' ברוך אתה ה'" מרים את 4 כנפות ומתחיל לספור את הציציות וכשחוזר מחזיק שני הציציות הקדמיות וכשמגיע למקומו עוזבם.

ב"ממקומך מלכנו" הש"ץ ניגן את הניגון של 'שאמיל' ואד"ש הורה להגבהת השירה.

ב-1:30 התוועדות. עמדתי ליד הפירמידות למטה ומשם שומעים ורואים אבל במאמר הי' קשה לשמוע וכן בכל שיחה כשהרבי מתחיל בפרט מהרעש שיש שם מילדים ואנ"ש.

מעריב ב-7:40 ואח"כ הבדלה וכ"ק מסתכל על המבדיל. בהתוועדות התחיל אד"ש (והסתכל לילדים) "ווי וואנט" ומחה וכפיים חזק ומהר.

[בבוקר נדלק אחד הדירות של הבחורים ב'קארול', נשרפו בגדים וחפצים ותפילין, וחוששים שהשכן הכושי הדליק מפני שביום שישי בא, שצעק שכשנתנו מכה בקיר נפל אצלו בבית הארון. ולכן חושדים עליו].

יום ראשון, כ"ח אלול

סליחות כרגיל רק שהארון הי' סגור ומיד הלכו להביא המפתחות. בתחילה הסתכל על הארון ואח"כ הסתכל במחזור עד שפתחו.

מנחה ב-3:30. לאחר מנחה התקינו את הבימה לרבי שליט"א.

בנוגע לשריפה הנ"ל ענה כ"ק אד"ש 1) היצאו מאה"ק ברשות ובהתדברות ההנהלה דשם ודכאן?

על מה שכתבו שנשרפו התפילין ענה 2) ישאלו לרבני אנ"ש שי' דכאן – הלעשות מה בזה.

על מה שכתבו האפשריות לתקן את הנזק דלות מאוד ענה 3) יבררו במזכירות עם מי לדבר עד"ז יה"ר שיקויים בכאו"א מהם מאמר קדו"ע המפורסם אזכיר עה"צ ולכוח"ט.