ניסן תשי"ב - ר' יואל כהן

מתוך Yomanim

גרסה מתאריך 19:49, 15 באפריל 2011 מאת MendelMamesh (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

??? אחרי פסח תשי"ב

בדבר מה שאתה שואל אם כ"ק שליט"א עשה הסיבה, הנה כל המסובים לא עשו הסיבה כמובן, כ"ק שליט"א כן עשה הסיבה, הרש"ג ובנו שי' ג"כ עשו הסיבה, ואף שמונח כל הסדר לפני כ"ק אדמו"ר כמו שהי' מונח בחיים חיותו בעלמא דין, מ"מ עשה כ"ק שליט"א הסיבה, בשנה העברה ובחגה"פ תש"י, שאל אצלו אחד למה הוא עושה הסיבה, וענה כי ענינים הנוגעים להלכה, הרי לא בשמים היא וכו'.

אינו זוכר כעת הלשון בדיוק, אם אמר התי' לא בשמים היא או שאמר ביטוי אחר, אבל כן הי' תוכן דבריו.

יום ה' פ' תזו"מ תשי"ב

בשבוע שעבר בהתוועדות היו הרבה דיבורים לאנשים פרטיים, ותוכל כל הדיבורים הי' שצריך ארויסגיין ממדידות והגבלות, ולבסוף ההתוועדות (ההתוועדות נמשכה עד סמוך להשקיעה, שאז התפללו מנחה, וכ"ק שליט"א נכנס קצת לחדרו, סעד סעודת שבת ואח"כ נכנס לביהמ"ד לתפילת ערבית, וגם אז נמשכה ההתוועדות), ציוה כ"ק שליט"א לכמה אנשים איבערדרייען די היטלאך.

רוב האנשים שציוה להם זה הם, מהנחשבים למתונים כו' או כאלו שמתפעלים מאוד מנימוסי העולם, לאחדים ציוה גם אויסטאן את השניפס, ואח"כ אמר שכולם זאלן אויסדרייען די היטלאך, וכולם עמדו עם איבערגעדרייטע היטלאך, וגם כ"ק שליט"א סיבב את כובעו, וכה ישבו כחצי שעה עד תפילת המנחה. א"א לתאר כלל את ההתוועדות, כ"ק שליט"א הי' בהתגלות גדולה.