ניסן תשל"ט - שיחות קודש (החדש)

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדיה:ניסן תשל"ט - שיחות קודש (החדש).pdf

שבת פרשת צו, י' ניסן, שבת הגדול

בתפלת שחרית התיישב אחרי למנצח מזמור לדוד, אחרי ברוך שאמר, אחרי ברכת יוצא אור ובקריאת-התורה. קראו בספר-תורה של משיח.

בהפטרה אמר "כה אמר ה' גו' כי באלה חפצתי גו'" (ולא דלג הפסוקים שבנתיים אלא אמרם בלחש ובמהירות בלי טעמים).

ב"הוא אלוקינו" שבתפלת מוסף רמז לשיר.

אחרי תפלת מנחה התיישב לאמירת ההגדה. לפני שיצא התחיל לנגן "על אחת כמה וכמה" ורמז בידו הק' להגברת השירה.

ההכנות לקראת יום הבהיר י"א ניסן הן בעיצומן והתחילו ללמד את השיר החדש על פרק ע"ח.

אחרי תפילת ערבית יצא לקידוש לבנה.

בשעה 9:30 נכנס להתוועדות. בית-המדרש הי' מלא באורחים ובשלוחים מערי השדה שהגיעו לקראת יום הבהיר.

בניגונים רמז בראשו להגברת השירה ומחא כפיו הק', הורה לכמה אנשים להגיד לחיים וחייך אליהם.

צוה לנגן ניגון מאמר ואמר מאמר ד"ה לכן אמור לבנ"י.

בין השיחות נגש אליו הרה"ג הרב פנחס הירשפרונג ממונטריאל ומסר פתק. כ"ק אדמו"ר שליט"א עיין בו והכניסו לסוף הסידור, והורה לרב הירשפרונג לומר לחיים. גם הרב שמחה עלברג ניגש ודיבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך מספר דקות.


צוה לנגן: ניגון הכנה, ד' בבות (בבא הרביעית פעם אחת), נייע זשוריצי. אח"כ התחיל לנגן נייעט נייעט. לאחר ברכה אחרונה אמר שיחה קצרה אודות מבצע פסח ושאר המבצעים – לקח את הסידור ואמר רוב שיחה זו בעינים סגורות כמו בעת מאמר. לאחר השיחה הורה לנגן הושיעה את עמך, ואחר כך התחיל נייעט נייעט. באמצע הניגון – לאחר שכבר בירך – הזכיר שאלו שלא ברכו שיברכו. טרם צאתו התחיל לנגן ממצרים גאלתנו. כ"ק אדמו"ר שליט"א ישב מספר דקות ומחא כפיו הק' ויצא כשהוא מרמז בידו הק' להגברת השירה.

ההתוועדות נגמרה בשעה 1:35. כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לביתו בשעה 1:55.

יום א', י"א ניסן

כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בשעה 10:15 וכעבור מספר דקות נסע למקוה. ליד המכונית פגש את הר' א. קובלקין ושאלו מדוע אינו לובש מעיל.

בשעה 1:50 נסע לאוהל. חזר בשעה 6:50.

אחרי תפלת מנחה ברכו זקני אנ"ש את כ"ק אדמו"ר שליט"א בגן-עדן התחתון, ואח"כ ברך כ"ק אדמו"ר שליט"א את אנ"ש.

לפני שנסע לביתו עמדו ליד גן-עדן התחתון כמה אנשים מניו ג'רסי, כ"ק אדמו"ר שליט"א לחץ את ידם. הם מסרו מעטפה וכ"ק אדמו"ר שליט"א הודה להם.