ניסן תשמ"ו - יחי המלך

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום שבת קודש פ' מצורע, י' ניסן

בשעה 1:30 ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות (למעשה היתה זו התוועדות לכבוד י"א ניסן).

אחרי הקידוש החלו לנגן את הניגון החדש לי"א ניסן ("רצית ה'"), והרבה פעמים במהלך ההתוועדות סימן כ"ק אד"ש בידו ובראשו הק' להגברת השירה.

אחרי השיחה עם השאלות בפירוש רש"י, נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א בקבוק משקה לת' השלוחים הנוסעים מחר לפתוח ישיבה חדשה בסידני שבאוסטרליה. כמו"כ מסר בקבוק משקה לר"מ מרוזוב מהנהלת אהלי תורה.

כ"ק אד"ש דיבר בהרחבה על הלימוד מקביעות שבת הגדול "בעשור לחודש הזה".

בסיום ההתוועדות החל כ"ק אד"ש לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל.

ההתוועדות נסתיימה בשעה שש לערך. אח"כ עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א קידוש לבנה.

לאחר-מכן החלו אנ"ש והת' לרקוד ולשיר בכל העוז לרגל יום הבהיר י"א ניסן ה'תשמ"ו.

בצאתו לביתו, דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א ליד המכונית עם ר"ש פוזנר שנוסע לאה"ק, וברכו בנסיעה טובה וכו'. הנ"ל אמר לכ"ק אד"ש שרוצה להביא איזה ברכה ממנו לילדיו. כ"ק אדמו"ר שליט"א: נתונות לך שתי ברכות. כ"ק אדמו"ר שליט"א שאלו מי הילד שהחזיקו בסמוך (ר"א וולף החזיק את נינו), הנ"ל אמר שזה נינו. אחר כך שאל כ"ק אד"ש את הריל"ג מתי ר' זושא ריבקין נוסע לאה"ק, ר' זושא שעמד בסמוך ענה מיד שכאשר כ"ק אד"ש יסע לאה"ק יסע אף הוא עמו.

יום ראשון, יום הבהיר י"א ניסן

בבוקר בבואו מביתו, חילק כ"ק אד"ש דולר לצדקה לכל אחד ואחת משעה 10:30 עד 11:45. הרבה מאנ"ש והת' לא נגשו לקחת מפאת מצב הרגל של כ"ק אד"ש.

כ"ק אד"ש נסע היום לאוהל בשעה 3:45 לערך, ולראשונה מזה ששה שבועות הלך כ"ק אד"ש קודם למקוה.

אחר תפלת ערבית ברך הרשנ"ז גורארי' בשם אנ"ש והת' את כ"ק אד"ש, בדבריו הזכיר גם שיהי' דידן נצח. אח"כ ברך כ"ק אד"ש בקצרה.