תמוז תשכ"ה - ר' ישראל יואל סוסיבר

מתוך Yomanim

גרסה מתאריך 22:28, 12 ביוני 2013 מאת MendelMamesh (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

יום ו' ערש"ק פ' חוקת:

הלך הביתה 5:50 וחזר 7. נכנס למנחה 8:15, נגמר 8:25. ירד למעריב 9:13, אחיו של קרינסקי הי' החזן. הרבי הלך 10:30. יצאה היום שיש תניא באנגליש והלכות ת"ת. לפני לכו נרננה למטה, אמר משניות.

יום ש"ק פ' חוקת:

בא הבקר 9:55, ירד להתפילה 10:15. הביט על הקהל, אמר קדיש, תהלים, ואח"כ משניות. קיבל מפטיר. נגמר התפילה 12:15. ירד להתוועדות 1:30, ונגמרה 3:35. בשעה 3:50 הלך לביתו, וחזר 8:30. נכנס למעריב 9:15 ונגמר 9:35. נסע לביתו 2:45.

יום א' פ' בלק......:

בא בשעה 9:37, אמר לי א דאנק (מסתמא מפני שפתח הדלת). נכנס להתפילה 9:48, ונגמר 10:35. לא אמר תחנון מפני שהי' חתן. נסע לביתו הערב 5:40, וחזר 6:47. מעריב התחיל בשעה 9:29 נגמר 9:40. אח"כ נכנסו (?) ויצא 10:10. נסע עם הרבנית 11:15.

יום ב' י"ב תמוז:

...עלה למעלה בשעה 8:25 וירד 8:50. למעריב נכנס בשעה 9, והי' הרבה אורחים, מעריב נגמר 9:11. ואחרי מעריב ניגש אליס ודיבר איתו, ואמר שידבר את זה השיחות, ואח"ז נתן לו אחד שלום עליכם. להתוועדות ירד 9:35. ואז התחיל בשיחה א'. המאמר אמר בשעה 11:50 עד 12:25. ולימד ניגון, וסיפר סיפור מר' מיכאל דווארקין, ואמר סתם ואמר ... ... שישיר ... וגם ניגנו ואמר שזה לא אותו דבר, הטון לא אותו דבר, והי' מאוד מרוחו (?). ואמר כמה שיחות בענין נזיר, וניגנו הניגון של מיכאל והי' שמח (השאר לא ברור)... נגמר ההתוועדות בשעה 2:10, ונסע הביתה.

יום ג' י"ג תמוז:

בא הבקר 9:02, נכנס לשחרית 10:05, נגמר 10:43. למנחה נכנס 3:14 נגמר 3:27. אחרי מנחה נתן פתק ודיבר לחדקוב. הלך הערב 5:35 וחזר 6:50. יחידות התחילה 8:15, מעריב הי' 10:02 נגמר 10:13. ביחידות נכנסו הרבה.

יום ו' כ"ג תמוז:

בבקר התחיל בתהלים בהלוי מיום כ"ג. חזר 7:10. למנחה נכנס 8:10 ונגמר 8:23. ירד לקבלת שבת 9:10. הלך הביתה בלילה בשעה 10:20. פגשתי את הרבי בדרך חזרה מהמטבח.

יום ש"ק כ"ד תמוז:

ירד לתהלים 8:30 ונגמר 10:05. ירד להתפילה 10:37, אמר קדיש דרבנן, אח"כ תהלים, אח"כ משניות, לא הביט בחומש כל התפילה. קיבל מפטיר. נגמר התפילה 12:20. ירד להתוועדות 1:30, והתחיל בקושיא. דיבר בשבת בענין לומדים לא לישמה והעיקר עלה הי' רצו וגם בכה ואמר למה צריכים.. בכה בסוף השיחה, ודיבר בענין לא לישמה ובסוף דיבר בענין משה שם מקדש קרבן שאין ביהמ"ק. נגמר ההתוועדות 3:55. אח"כ עלה למנחה, ונגמר מנחה 4:18. חזר מביתו 5:30, נכנס למעריב 9:05, נגמר 9:25. נסע הביתה 9:40.

יום א' כ"ה תמוז:

בא הבקר 9:35, נכנס להתפלל 9:48, נגמר 10:35. למנחה נכנס 3:17 ונגמר 3:32. נסע הערב 5:45 וחזר 6:50. למעריב נכנס 9:47 ונגמר 9:58. שמעון לזרוב נכנס ליחידות ויצא אחרי שש דקות. בשעה 11 נכנס אבא של שוחט והי' חצי שעה, אח"כ נכנס בנו והי' עד 12:15 (בנו שבא מא"י), ואח"כ נכנס נכדו לעשרה דקות. אח"כ נכנס ר' זלמן גורארי' לכמה דקות, ואח"כ שמואל פרוס לרבע שעה, ואח"כ ... לחמש דקות ואחרון נכנס צבי איינזענבאך בשעה 12:50 ויצא 1:10, הי' כעשרים דקות. אח"כ נכנס חדקוב לחצי שעה עד 1:40, וב 1:45 נסע הרבי הביתה.

יום ב' כ"ו תמוז:

הבקר בא 9:40, ונכנס להתפלל 9:52. לא אמרו תחנון מפני שהי' בעל ברית. באמצע ברכו הגומל, נגמר התפילה 10:45. בשעה 12 הי' ברית (בנו של שלום מרוזוב). למנחה נכנס 3:16 וחדקוב רץ להכניס את הדואר אחרי שהרבי נכנס למנחה, ולא ראה שהרבי כבר נכנס למנחה, נגמר מנחה 3:31. נסע הביתה עם הרבנית הערב בשעה 5:25 וחזר 6:40. למעריב נכנס 9:31 ונגמר 9:42.