תמוז תשל"ג - ר' יקותיאל ראפ

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בהתוועדות י”ב תמוז השתתפו אורחים רבים מרחבי אמריקה והעולם. אד”ש דיבר בעיקר אודות חינוך הילדים והתעכב על הפסוק “מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם”. בהתוועדות נכח גם שז”ר. הוא בא כשעה וחצי לפני ההתוועדות ואד”ש יצא אליו לפתח 770 ואח”כ נכנסו לחדרו הק’ ושהו שם עד ההתוועדות ומיד אחרי ההתוועדות שנמשכה עד שתיים בלילה נכנס שז”ר שוב ליחידות עד ארבע וחצי. כששז”ר יצא הוא סיפר שאד”ש הדריך אותו איך להתמודד עם המעבר מהתפקיד המכובד ביותר במדינה לאזרח פשוט.

יצחק הלדסהיימר, מזכיר ‘עזרא’, היה כאן בשבת והוא סיפר על היחידות שהייתה לו אצל אד”ש בשנה שעברה. אד”ש דיבר איתו בענין האולפן שהוא מנהל בשעלבים ובענין ‘תנועת עזרא’. בענין האולפן ביקשו אד”ש להאריך את זמן שהותם של העולים באולפן לשנה שלימה (הממשלה מאשרת רק חצי שנה) כדי שהעולים יראו את מנהגי ישראל בכל מעגל השנה. בענין ‘עזרא’ ביקשו אד”ש להשתדל מה שיותר שהפעילויות לא יהיו בתערובת בנים ובנות, כן ביקשו אד”ש להרחיב את הפעילות גם לנוער שאינו שומר תו"מ לע”ע.

כשהרב הלדסהיימר עבר השנה בכוס של ברכה במוצאי חה”ש (לפנות בוקר, לאחר ההתוועדות הגדולה) שאלו אד”ש אם ביצע את מה שנתבקש ביחידות הקודמת (הרב הלדסהיימר התפעל מאוד איך שאד”ש זוכר מה שדובר איתו שנה שעברה ועוד אחרי כל הטרחא של החג ובאמצע חלוקה לאלפי אנשים...) והוא ענה שהשתדל ע”כ בממשלה והצליח לפעול להגדיל את הזמן לתשע חודשים ועוד שלושה חודשים יכולים העולים המעונינים בכך להשאר בקיבוץ על חשבון הקיבוץ ומקיימים בשבילם שיעורים מיוחדים.

בסביבות י”ב תמוז נכנסה משפחה ספרדית מדרום אמריקה ליחידות אצל אד”ש. ידו של בנם נפצעה כשנפל ממכונית במהלך נסיעה והם פתחו את התחבושות בחדרו של אד”ש והראו לאד”ש הפצעים. אד”ש נתן עצות וברכה ואח”כ נתן לילד סידור. אביו של הילד רצה להביא לאד”ש מגש של כסף במתנה ואד”ש אמר לו “אין דרכי לקבל מתנות”. הוא התעקש ושוב אד’’ש סירב, כך כמה פעמים, עד שאד”ש הסכים לקבל ואמר שישלם עבור זה ונתן לילד מטבע של דולר וקיבל המתנה.

לאברך א’ מהספרדים האורחים שנכנס ליחידות אחרי י”ב תמוז, אמר אד”ש:

“שמעתי שהנך פעיל גדול בחינוך” והוא ענה “אני משתדל לפעול”. ע”ז ענה אד”ש: “כשיהודי מחליט לעשות ולפעול בענין של תו”מ, ייתכן שאפילו אם קודם ההחלטה העניין היה למעלה מכוחותיו לפעול זאת, אבל ע”י עצם ההחלטה מקבל כוחות ונפתח מלמעלה צינור ושפע חדש שיוכל לפעול ולקיים החלטתו. ואד”ש סיפר לו בשם הרבי הריי’’צ על חסיד א’ שהחליט לפעול בעניין מסוים ביהדות שכרוך בהוצאות כספיות גבוהות ולחסיד זה לא היה מספיק כסף אפי’ כדי מחייתו ופתאום קיבל סכום גדול ממקור שכלל לא חשב שיקבל ממנו וע”י סכום זה פעל את מה שהחליט ונשאר לו אפי’ כסף להדפיס ספרים. ואין הכוונה שעושה תנאי שאם יכנס לו הכסף אזי יפעל וכו’ אלא הוא מחליט בכל אופן וממילא משמים נפתח הצינור ונמשך שפע חדש.

ביום חמישי כ”ו תמוז נכנס ליחידות אחד האורחים הספרדים והוא הכניס לפני שנכנס מתנה יפה דרך המזכירות (ס”ת קטן (לא כשר) בנרתיק של כסף כמו אצל הספרדים) ואד”ש אמר לו אין דרכי לקבל מתנות כמובא בגמרא ופוסקים ואדה”ז בשו”ע פוסק שמדת חסידות שאדם לא יקבל מתנות ככתוב שונא מתנות יחיה ואד’’ש חייך ואמר אני הרי מוכרח להתנהג במדת חסידות ולכן אין דרכי לקבל מתנות אבל כיון שאתה כבר נתת אני יקבל זאת ואחרי היחידות אד”ש שלח לאותו אחד הרבה יותר ממה שזה היה שוה...