תשמ"ו:שבט

מתוך Yomanim

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יום א' ט' שבט

הרבי עבר לפני התיבה בערבית. כשיצא מהתפילה נראו פניו מאןד רציניות

יום ב' י' שבט – 36 שנה לנשיאות אד"ש

עבר לפני התיבה השחרית ומנחה אחר תפילת שחרית יצאו עשרה טנקים התוועדות. הבהכנ"ס למטה הי' מלא מפה לפה, קהל עצום נוכח בהתוועדות. בעת הכנס אד"ש הביט לכיון המקום בצד שהריל"ג עומד וקרא להריל"ג ואמר לו משהו, הי' נראה שאד"ש שאל מדוע הם לא יושבים. בשיחות הראשונות סימן בידו הק' ובראשו להגברת השירה. דבר מעט עם הר"א יאלעס. הורה לאנשי הטלויזיה – וידאו לומר לחיים. בסוף התוועדות בעת הניגונים סימן והניף ידיו הק' בחוזקה להגברת השירה. מגבית. בטרם צאתו דבר מעט עם יאלעס. לא חילק דולרים אף שהריל"ג הביא להתוועדות חבילה שטרות אך להפתעת כולם אד"ש לא הזכיר מזה כלל. בטייפ שומעים שבעת שהגביר השירה הרבי שר גם בעצמו "דידן נצח".