תשרי תש"מ - "יחי המלך"

מתוך Yomanim

גרסה מתאריך 03:07, 9 באוקטובר 2011 מאת MendelMamesh (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

ליל ש"ק, א' דראש השנה

כ"ק אד"ש ירד לתפילת ערבית עם סידורו תורה אור ותהילים יהל אור בשעה 7:40, אמר תהלים עד 7:55 ואח"כ התחילו להתפלל ערבית. בקדיש שלפני ברכו וכן בקדיש שלפני שמו"ע הורה כ"ק אד"ש בראשו הק' לנגן יחד עם החזן.

אחרי התפלה אמר בקול ג"פ "גוט שבת, גוט יו"ט", "לשנה טובה תכתב ותחתם", החל לנגן אתה בחרתנו ועד חדרו הק' רמז בידו הק' להגביר השירה.

ב-9:30 הלך כ"ק אד"ש לביתו.

יום ש"ק, א' דר'ה

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:35. לפני התפילה אמר כשלש דקות תהלים. בקריאת התורה קראו בס"ת של משיח וכ"ק אד"ש עלה למפטיר ואמר ההפטרה "ויהי איש אחד גו'". בחזרת הש"ץ רמז כ"ק אד"ש מס' פעמים לנגן (בזכרנו לחיים, בברכת מגן אברהם, בכתר, אתה בחרתנו ובשמחה לארצך וכו'). אמירת "יישר כח" לכהנים רק לאחר הקדיש האחרון. אחר התפלה אמר ג' פעמים "גוט יו"ט" והחל לנגן "אתה בחרתנו" (וכן בסיום תפלת מנחה). סעודת יו"ט אכל כ"ק אד"ש בחדרו הק' (וכן ביום ב' דר"ה).

ליל ב' דראש השנה

כ"ק אד"ש ירד לתפילת ערבית בשעה 7:55. בסיום התפלה אמר קדיש, משניות וקדיש על ישראל. לפני שעלה לחדרו רמז בידו הק' ג' פעמים שיאמרו "גוט יו"ט", החל לנגן "אתה בחרתנו" ועד חדרו הק' רמז בידו הק' להגביר השירה.

בשעה 9:30 יצא כ"ק אד"ש מחדרו הק' ופתח את ג"ע התחתון, הביט ומיד סגר וחזר לחדרו. אחרי 5 דקות הלך כ"ק אד"ש לביתו. ר' זושא וילימובסקי החל לנגן "אתה בחרתנו" וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

יום א', ב' דראש השנה

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 8:45 ובשעה 10:00 ירד לתפילת שחרית עם סידורו תורה אור, סדור אדה"ז, תהלים יהל אור וג' שופרות (ביד ימינו הק'). אחריו הרב"ק והריל"ג עם חבילות של פ"נים כולם באותו גודל. כשעלה כ"ק אד"ש על הבימה הניח את השופרות בסטנדר ואת הפ"נים הניחו על שולחן ליד הסטנדר. כ"ק אד"ש רמז בידו הק' לנגן "אבינו מלכנו" ב' פעמים, לאחר מכן אמר כ"ק אד"ש קדיש "על ישראל". לפני שהתחיל להתפלל עיין בסידור אדה"ז עד "תפלה למשה". כ"ק אד"ש עמד עד אחרי ברוך שאמר. במשך התפלה רמז כמ"פ לנגן (ב"האדרת והאמונה", ובכ"מ בחזרת הש"ץ).

לפני סיום קריאת התורה, קם כ"ק אד"ש ולקח את השופרות, סדור תורה אור וסידור אדה"ז (הרב"ק והריל"ג לקחו הפ"נים) וניגש לבימת הקריאה. לאחר קריה"ת אמר כ"ק אד"ש קדיש יתום. כ"ק אד"ש עלה למפטיר והניחו את הפ"נים על בימת הקריאה. בעת קריאת ההפטרה בפסוקים "כה אמר ה' מצא חן גו'" ו"כי יש יום קראו נוצרים גו'" בכה כ"ק אד"ש עד סוף ההפטרה.

תקיעות

סדר התקיעות: לאחר ברכות ההפטרה סידר כ"ק אד"ש את חבילות הפ"נים והשופרות, פרס את המטפחת הגדולה הלבנה ועלי' שם מטפחת לבנה קטנה ועלי' המטפחת האדומה וכן עוד חלק ממנה שנקרע, ואח"כ שם השופרות וכסה אותם עם המטפחות כמ"פ לכאן ולכאן. לאחמ"כ כסה כ"ק אד"ש את פניו הק' עם הטלית והפ"נים לכמה דקות, וכשגילה פניו הביט לכיוון הס"ת מימין ומשמאל והחל אומר בקול "למנצח לבני קורח מזמור" ושוב כיסה פניו הק' עם הטלית על הפ"נים. כשסיימו לומר "למנצח" ז' פעמים החזיק כ"ק אד"ש את הטלית בשני ידיו הק' אחרי מצחו והחל לומר "מן המיצר" פסוק אחר פסוק. כשסיים כסה כ"ק אד"ש שוב את פניו הק' עם הטלית לכמה רגעים ואח"כ בירך "לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו". בתחילה הלכו התקיעות מאוד קשה, אחרי שגמר כ"ק אד"ש לתקוע תשר"ת והתודה בלחש החליף את השופר לשופר אחר. בסיום התקיעות כסה שוב את פניו הק' לכמה רגעים ואח"כ אמר כ"ק אד"ש את הפסוקים "אשרי העם גו'".

בסוף "אשרי יושבי ביתך", קודם שירד מהבימה, שם כ"ק אד"ש על צוארו הק' את המטפחת והלך עמה למקומו. לפני שהחל החזן "הנני העני" עשה כ"ק אד"ש סיבוב שלם לכל הקהל (להראות פניו אחרי התקיעות) ולפני שהתיישב הסיר את המטפחת והניחה בתא שבסטנדר על השופרות.

בסיום תפלת מוסף, אחרי התקיעות שבסוף הקדישים אמר כ"ק אד"ש לכ"א מהכהנים "יישר כח", עלה לבימה (ממקום עמדו בעת הברכת כהנים), שמע ההכרזות, לקח את הסידור, תהלים, סידור אדה"ז והשופרות, רמז בידו הק' ג' פעמים "א גוט יו"ט", החל לנגן "אתה בחרתנו" ועד חדרו הק' רמז בידו הק' להגביר השירה.

בשעה 5:00 יצא כ"ק אד"ש לתפילת מנחה בזאל למעלה.

כמה רגעים לאחר מנחה יצא כ"ק אד"ש לתשליך יחד עם חברי המזכירות והרש"ג. בדרך לתשליך ובחזרה הביט כ"ק אד"ש לראות היכן הרש"ג. כשנכנס לג"ע התחתון הביט על ר"ז וילימובסקי ורמז בידו לנגן "אתה בחרתנו".

התוועדות

בשעה 6:40 ירד כ"ק אד"ש להתוועדות. כשהתיישב נטל ידיו הק' (ד' פעמים יד ימין וג' פעמים יד שמאל), לקח את שני החלות והעביר עליהם את הסכין, בצע את החלה הימנית ושם בצד את החתיכה, לקח שוב הסכין ובצע בידו חתיכה שני' וטבל בדבש.

כ"ק אד"ש הורה לר' טעלעשעווסקי להכריז על הסדר (שכולם יטלו ידיים וכו'), אח"כ הורה לר' יואל כהן לנגן "אתה בחרתנו", לאחמ"כ ברך על היין, אמר "לחיים" לקהל והורה לגנן את הניגונים דרבותינו נשיאינו. בניגון "הוא אלוקינו" רמז בראשו הק' כל הזמן להגביר השירה.

אחר שיחה א' הורה כ"ק אד"ש לנגן ניגון לפני מאמר ואמר מאמר ד"ה "וביום שמחתכם ובמועדיכם גו'". בעת הניגון לאחר המאמר חייך כ"ק אד"ש לד"ר רזניק שאמר לחיים, וקרא כ"ק אד"ש לר' יואל כהן ואמר לו שימסור לד"ר רזניק לומר "לחיים" וכן "יישר כח" על ההשגחה שלו. אח"כ אמר שיחה ולאחרי' שתה כ"ק אד"ש רוב כוס יין והורה לנגן נגון הכנה ונגון ד' בבות לאדה"ז, "ניע זשוריצי כלאפצי". לאחמ"כ הורה לר' טעלעשווסקי להורות על הסדר שהולך להיות.

אחר ברכת המזון מסר כ"ק אד"ש לר' משה ירוסלבסקי את החלות והמים וכן את הבקבוק יין לאחר ששפך אליו את שנותר בכוסו.

תפילת ערבית והבדלה. ההתוועדות נסתיימה בשעה 8:30.

אח"כ חילק כ"ק אד"ש כוס של ברכה במשך כשעה, וברוב הניגונים רמז כ"ק אד"ש בידו להגביר השירה ושר יחד עם הקהל בקול רם, חייך להרבה ודיבר איתם, ובמשך כל עת החלוקה הי' מאוד שמח.

כשניגנו הניגון של ר' שמואל לויטין רמז כ"ק אד"ש בידו הק' חזק להגביר השירה. כשהתחילו לנגן ניגון חדש אמר כ"ק אד"ש לריל"ג שישירו על הניגון הזה את המילים "וביום שמחתכם גו'". כשניגנו משך זמן מה אמר כ"ק אד"ש לר' טעלעשעווסקי: נהוג בפזמון שאחר כל בית חוזרים שוב על התחלת הפזמון, ולדוגמא "אולי ירחם" (וכשלא הבין אמר לו כ"ק אד"ש:) אתה הרי מלחין...

בסיום החלוקה כשניגנו ניגון הנ"ל אמר כ"ק אד"ש: "א שמחת תורה ניגון וועט מען מאכן בעסער" [= ניגון של שמח"ת ישירו טוב יותר], והחלו לנגן הניגון "זאל שוין זיין די גאולה", וכ"ק אד"ש פנה אל הקהל והחל למחוא כפיו הק' בחוזק ורקד על מקומו ובכל תנועות ידיו הק' הורה להגברת השירה כמה דקות, והי' זה מחזה שלא ראו אף פעם בצורה כזו ממש כמו בעת ההקפות...

אחרי ברכה אחרונה החל כ"ק אד"ש לנגן שוב ניגון הנ"ל ועד חדרו הק' רמז בראשו הק' להגביר השירה. כשיצא מהמעלית נעמד לרגע ורמז להגביר השירה.

בשעה 10:15 יצא כ"ק אד"ש לביתו ושרו ניגון הנ"ל ועד למכונית וכן בתוך המכונית רמז בידו הק' להגביר השירה.

וכך עברו ימי ראש השנה, הנקרא בשם "א פרייליכער ראש השנה"!

יום ב', ג' תשרי (צום גדלי')

בעת אמירת הסליחות שאל כ"ק אד"ש מדוע לא אמרו "אבינו מלכנו" וענו שיש חתן. בתפלת מנחה כשאמר הש"ץ את הקדיש אחר שמו"ע פנה כ"ק אד"ש והביט על החתן.

היום הגיה כ"ק אד"ש את המאמר דראש השנה.

אחרי תפלת ערבית (בהלכו לביתו) שרו וכ"ק אד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

יום ג', ד' תשרי

היום צוה כ"ק אד"ש להדפיס תניא וסידור במשך עשי"ת, ובשער הספר (תחת תאריך השנה) לכתוב: "שנת השמיטה שבת לה'".

אחר תפלת מנחה עשה כ"ק אד"ש בידו הק' והחל לנגן "הוא אלוקינו".

יום ד', ה' תשרי

כשיצא כ"ק אד"ש מקריאת התורה ראה חומש מונח על-גבי שקית תפילין והסיר כ"ק אד"ש את החומש מעל התפילין.

בסיום תפלת מנחה הורה כ"ק אד"ש בידו הק' לאות של שמחה והחל לנגן "הוא אלוקינו".

יום ה', וא"ו תשרי – יארצייט הרבנית חנה ע"ה, אמו של – יבדלח"ט – כ"ק אד"ש

בעת ההתוועדות הדגיש כ"ק אד"ש בסיום כמה שיחות שהגאולה תהי' כפשוטו... ערך סיום על מס' עדיות. דיבר בארוכה על המצב באה"ק כו'. לקראת סיום ההתוועדות צוה כ"ק אד"ש לנגן ניגון הכנה, ניגון ד' בבות לאדה"ז (בבא הד' פ"א) ו"ניע זשוריצי חלאפצי". לאחמ"כ ערך כ"ק אד"ש מגבית עבור "קרן חנה" כנהוג. בסיום ההתוועדות צוה לנגן הושיעה את עמך, וביום שמחתכם. אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניקאווא", הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה וטרם צאתו החל כ"ק אד"ש לנגן שוב ניגון הנ"ל.

שבת קודש פ' האזינו, שבת תשובה

אחרי תפלת מוסף החל כ"ק אד"ש לנגן "הוא אלוקינו".

בשעה 1:30 ירד כ"ק אד"ש להתוועדות. שיחה א' – ע"ד שבת שובה. שיחה ב' – המשך הסיום דמס' עדיות שהתחיל בוא"ו תשרי, ובסיומה אמר שכל יהודי צריך להעמיד את עצמו במעמד ומצב של גאולה ושזה יפעל גם על הגוף.

אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה שובה ישראל וקישרו עם המאמר דר"ה.

שיחה ג' ו-ד' – ביאור בפרש"י. כמו"כ דיבר כ"ק אד"ש על השייכות דפ' האזינו לעשי"ת וההוראה מהקביעות דשבת שובה בשמיני בתשרי.

בסיום ההתוועדות צוה כ"ק אד"ש לנגן "הוא אלוקינו", אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניקאווא". אחר תפלת מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן "הוא אלוקינו".

יום א', ט' תשרי, ערב יום הכיפורים

כרבע שעה לאחרי תפלת שחרית החל כ"ק אד"ש לחלק לקח לאורחים ולתושבי המקום. קהל קטן בלבד ניגש, כיון שרבים נמנעו מלגשת. כשהסתיים התור שאל כ"ק אד"ש את הריל"ג: "וואו איז דער עולם"? אח"כ (בשעה 12:00) חילק שוב כרבע שעה, ובשעה 1:30 חילק שוב כמה דקות. במשך החלוקה איחל כ"ק אד"ש לכל אחד "שנה טובה ומתוקה". לד"ר זליגסון נתן כ"ק אד"ש עוד חתיכה ואמר לו שזה עבור המבקרים אצלו.

כשש דקות לפני השקיעה נכנס כ"ק אד"ש לזאל לברך את הת' שי' ואמר "כה תברכו גו' יברכך גו'" והפסיק כ"ק אד"ש מעט בבכי, ואח"כ המשיך את הברכה. עיניו הק' היו עצומות והי' ניתן לראות את פני קדשו (נוסח הברכה נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 556-7).

בלילה נשאר כ"ק אד"ש בחדרו הק'.

יום הכיפורים

בעת התפילות החזיק כ"ק אד"ש אצלו גם את התהלים (יהל אור).

בתפלת מנחה בעת ההפטרה אמר כ"ק אד"ש כמה פסוקים בקול בכי.

בתפילת נעילה כשניגן הש"ץ "הוא אלוקינו" והקהל שר יחד עמו הורה כ"ק אד"ש לנגן שוב את הבבא האחרונה. באמצע חזרת הש"ץ הראה כ"ק אד"ש לריל"ג על השעון (שעדיין מוקדם) והוא הורה לחזן להאריך.

בעת ניגון ה"מארש" עלה כ"ק אד"ש על כסאו הק' ובמשך כשבע דקות הורה בידיו הק' לקהל להגביר השירה. קודם עלינו לבש כ"ק אד"ש את הכובע. אחרי הבדלה אמר ג' פעמים "גוט יו"ט" והחל לנגן "ושמחת".

יום ג', י"א תשרי

אחר תפלת מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן "ושמחת".

יום ד', י"ב תשרי

היום בלילה (אור לי"ג תשרי – יום ההילולא דכ"ק אדמו"ר המהר"ש) התוועד כ"ק אד"ש, ובעת ההתוועדות סיפר על הנהגות של כ"ק אדמו"ר המהר"ש. אח"כ דיבר כ"ק אד"ש בארוכה על המצב בארץ הקודש ואמר (בתרגום חפשי ללה"ק): "ממש בימים אלה עשו עוד ענין מבהיל: מסרו עוד שטח לצד שכנגד מבלי לקבל כלום תמורת זה . . שידעו שזה לא "תבן וקש", ולא השטחים עצמם – אלא זו הקדמה והכנה לכל השטחים עד לגבולות אלו ואלו, כולל ירושלים עיר הקודש!".

ועוד אמר כ"ק אד"ש: "לאחר מכן ישנם כאלו שמפני סיבות משונות לא רוצים לשמוע שמדובר על פיסת נייר ושטחים, והולכים וצועקים בחוצות שזה שלום אמיתי, שלום בשביל הילדים עד לנכדים ונינים, ובמילא איך יכולים להתחשב עם השטחים וכו'. רואים שהכיוון הוא בדיוק הפוך: בכל צעד וצעד סכנת היפך השלום גודלת, עד שכבר אמרו בפירוש שאף-על-פי שחתמו, הם יתחרטו על החתימה . . – כבר אכלו את "הדגים הסרוחים", כבר ספגו את ה"מלקות", עד כדי כך שעכשיו כבר אומרים שאף-על-פי שהם חתמו – הם יתחרטו!"

וסיים כ"ק אד"ש: ויה"ר שיודו שהי' זה מקח טעות מלכתחילה, וכבר אכלו מספיק את ה"דגים סרוחים" וספגו מספיק "מלקות", וכבר הגיע הזמן שיקיימו את רצון ה' – "דבר ה' זו הלכה", ובקרוב יקויים הפירוש השני ב"דבר ה'" – זה הקץ, הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ש"בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו", עם כל אלו שטעו עד עכשיו (מפני סיבות שונות ומשונות), שיפסיקו להתבייש, ויראו (עכ"פ למעשה) לתקן כל מה שאפשר לתקן ו"יפה שעה אחת קודם".

אח"כ אמר כ"ק אד"ש מאמר ד"ה בסוכות תשבו גו' (נדפס בסה"מ מלוקט ח"א ע' שנה).

בסיום ההתוועדות חילק כ"ק אד"ש דולרים לתתם לצדקה קודם חג הסוכות. הר' שד"ב ה. הביא חבילת דולרים ואמר לכ"ק אד"ש לחיים, ונתן לו כ"ק אד"ש כמה חתיכות של מזונות ואת בקבוק היין, איחל לו בהצלחה ואמר לו שיחלק את היין לקונים שלו בחנות.

אח"כ צוה כ"ק אד"ש לנגן מלכתחילה אריבער, לאחמ"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט ניקאווא", הזכיר ע"ד ברכה אחרונה והחל שוב לנגן ניגון הנ"ל.

יום ה', י"ג תשרי

קודם תפילת מנחה, לפני שנכנס כ"ק אד"ש למעלית שאל את הצלם ר' לוי"צ (ע"ה) פריידין היכן הכלים (המצלמות), הנ"ל ענה שצריכים לנוח מעט, ואמר לו כ"ק אד"ש: הרי מחר ערב יו"ט...

אחרי תפלת מנחה רמז כ"ק אד"ש לר' זושא וילימובסקי לנגן.

יום ו', י"ד תשרי – ערב חג הסוכות

היום בבוקר נכנסו לגן-עדן התחתון קבוצות ממקומות שונים ברחבי תבל כדי לקבל ד' מינים מכ"ק אד"ש בחדרו הק'. כ"ק אד"ש עמד בפתח חדרו הק' וברך את כל אחד שבחר לעצמו ד' מינים: "איר זאלט ממשיך זיין אלע המשכות, זאל זיין א פרייליכע יאר, זמן שמחתינו, שמחה כפולה, ישמח ישראל בעושיו און ישמח ה' במעשיו".

לר' מענדל (ע"ה) פוטערפאס (עבור יהודי רוסיא ועבור תו"ת באה"ק) אמר כ"ק אד"ש: כל האמור לעיל שייך לכאו"א, ובפרט ליהודים הנמצאים במצוק ובשבי' (תרגום חפשי).

עבור נחלת הר חב"ד נכנסו הועד והר' מיכאלשוילי (רב העדה הגרוזינית), ואמר כ"ק אד"ש: להמשיך את כל ההמשכות, בשביל כל אנשי גרוזיא, מרוקו ובוכרא וכו' ביחד עם נחלת הר חב"ד. כ"ק אד"ש שאל את הרב מיכאלשוילי אם הוא גר בנה"ח וכשענה בחיוב הוסיף כ"ק אד"ש: אזי הוא להרבנות של נחלת הר חב"ד ביחד עם כל אנשי גרוזיא ובוכרא.

עבור צרפת נכנסו ב"ד דאנ"ש, זוכים בגורל ונציגי המוסדות, ואמר כ"ק אד"ש: הנכם הזוכים בגורל, שתמשיכו את כל ההמשכות עבור כל צרפת וכל הענינים שבה, ועבור כל המשתתפים בגורל, ובכל עניני הב"ד (תרגום חפשי).

לר' חיים שלום שי' דייטש מירושלים ת"ו אמר כ"ק אד"ש: להמשיך כל ההמשכות עם כל עניני שמחה, כמדובר לעיל, ביחד עם שלימות הארץ יחד עם שלימות התורה ויחד עם שלימות העם (תרגום חפשי).

הנ"ל נכנס עם בנו ושאל כ"ק אד"ש: הוא ג"כ עסקן ציבורי? והמשיך: ברא כרעא דאבוה, והורה לו כ"ק אד"ש לקחת הדס ואח"כ ברך אותו שיהי' חסיד יר"ש ולמדן, והוסיף שישתמש עם ההדס לבשמים.

אח"כ נכנסו ועד כפ"ח (ותושבי כפ"ח) ומסרו לכ"ק אד"ש את האתרוג מכפ"ח וברכם כ"ק אד"ש (נוסח הברכה נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 570).

בשעה 12:30 קיבל הר' שד"ב פרידמן עם אשתו ושני בניו מכ"ק אד"ש הדס לכ"א וכ"ק אד"ש ברכם. אח"כ נתן כ"ק אד"ש לאשתו 100 דולר לחלק לנשים במילאנו, ואמרה שאין כ"כ הרבה נשים שם, וכ"ק אד"ש אמר לה שבשנה הבאה יתן לה 200 דולר עבור 200 נשים.

בשעה 5:30 יצא כ"ק אד"ש לסוכה עם לולב והדסים ושקית גדולה של הדסים וערבות כדי לאגוד את הד' מינים. קודם שנכנס לסוכה חילק כ"ק אד"ש צדקה. הר' יעקב כץ משיקאגו עמד על יד דלת המזכירות ולפתע פנה אליו כ"ק אד"ש ואמר לו: "האסט א גערוס פון שווער"!

כשתמה הנ"ל אמר לו כ"ק אד"ש שוב "האסט א גוטען גערוס פון שווער" [= יש לך דרישת-שלום טובה מכ"ק מו"ח אדמו"ר!...] (ע"פ דברי א' הנוכחים במקום).

כ"ק אד"ש שהה בסוכה עד 6:10 ואח"כ נסע לביתו עם לולב ואתרוג עבור הרבנית, ובשעה 6:25 חזר כ"ק אד"ש מביתו.

היום אירעה לא' תאונה ר"ל (מכוניתו פגעה בעמוד עץ), ואמר ר' . . לכ"ק אד"ש שא' פגע עם מכוניתו בעמוד ("פאל"), ושאל כ"ק אד"ש (בחיוך (תרגום חפשי)): הרי אתמול לא היתה התוועדות וכיצד הוא הגיע ליד עמוד?... אח"כ כתב אביו של הנ"ל לכ"ק אד"ש וענה כ"ק אד"ש: "האם היו שם ספרים? אזכיר עה"צ".

נוסח המברק ששלח כ"ק אד"ש לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל לקראת חג הסוכות, זמן שמחתינו: "שבתא טבא יום שמחתכם וזמן שמחתינו וישמח ישראל בעושיו וישמח השם במעשיו. גוט שבת ויום טוב".

ליל ש"ק, א' דחג הסוכות

בשעה 7:10 ירד כ"ק אד"ש לתפילת ערבית, בדרכו לבימה הורה להגביר השירה וכשהגיע כ"ק אד"ש למקומו פנה לקהל והחל למחוא את כפיו הק' ולעשות בידיו הק' לאות של שמחה במשך כשני דקות.

בסיום התפלה אמר כ"ק אד"ש ג"פ "גוט יו"ט" והחל לנגן "ושמחת", ועד חדרו הק' הורה בידיו להגביר השירה.

כ"ק אד"ש מסר שיכנס לסוכה (לאורחים) למחרת ביום או בלילה.

יום ש"ק, א' דחג הסוכות

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 8:05. בבוקר הי' קור עז ובדרך ל-770 ראה כ"ק אד"ש אורחים מאה"ק ההולכים ללא מעיל, ואמר כ"ק אד"ש: כאן זה חו"ל ולא ארץ ישראל (והראה על המעיל).

בשעה 10:00 ירד כ"ק אד"ש לתפילת שחרית. במשך התפילה רמז מס' פעמים לנגן (בהאדרת והאמונה ואתה בחרתנו). קראו בס"ת של משיח וכ"ק אד"ש עלה למפטיר וקרא בקול רם את ההפטרה "הנה יום בא גו'".

במוסף ירד כ"ק אד"ש מהבימה באמצע "אלוקינו ואלקי אבותינו" עבור ברכת כהנים. לפני מודים, כשראה כ"ק אד"ש שעוד לא הגיעו כל הכהנים רמז לומר לש"ץ שיתפלל לאט. לאחר הקדיש בסיום חזרת הש"ץ אמר כ"ק אד"ש לכהנים "א יישר כח".

לאחר התפלה אמר כ"ק אד"ש ג"פ "גוט יו"ט" ופ"א "גוט שבת" והחל לנגן "ושמחת", ועד הגיעו לחדרו הק' הורה להגביר השירה. בשעה 5:45 ירד כ"ק אד"ש לתפלת מנחה. כשהגיע למקומו הניח כ"ק אד"ש את הסידור ע"ג הסטנדר ומחא כפיו הק' כדקה. כ"ק אד"ש עמד במשך כל התפילה. לאחר התפילה רמז כ"ק אד"ש שינגנו והתחילו "ושמחת" והורה בידו הק' להגביר השירה.

ליל ב' דחג הסוכות

אחר תפלת ערבית, בשעה 8:30 נכנס כ"ק אד"ש לסוכה של האורחים. קודם כניסתו אמר כ"ק אד"ש לר' משה ירוסלבסקי שילך לפניו (הנ"ל רצה כמ"פ לילך באמצע ושכ"ק אד"ש ילך לפניו ורמז לו כ"ק אד"ש שילך לפניו), והלך כ"ק אד"ש לכל אורך הסוכה עד מקום הנרות. אח"כ, כשפניו הק' היו לצד מערב החל כ"ק אד"ש לברך את האורחים (נוסח הברכה נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 572), כשסיים חלק הראשון של הברכה אמר כ"ק אד"ש בקול רם: שיהי' "וביום שמחתכם ובמועדיכם . ." (עד סיום הפסוק).

לאחמ"כ שאל כ"ק אד"ש (בחיוך) אם יש גם שולחנות בסוכה, וכשהראוהו שולחן שאל (בחיוך) האם יש גם משהו על השולחנות (שולחן ערוך), ומיד הראוהו שולחנות מסודרים בחלות ויין.

החלו לשיר ורמז בידו הק' להגביר השירה. לאחר הביקור בסוכה הלך כ"ק אד"ש לביתו.

יום א', ב' דחג הסוכות

כשהגיע כ"ק אד"ש מביתו נכנס לחדרו ואח"כ נכנס לסוכה כשבידו הד' מינים. כעבור כמה דקות מסר את הד' מינים לר' מאיר הארליג באומרו שיהי' "מתנה על-מנת להחזיר".

באמצע חזרת הש"ץ הביא הר"מ הארליג לכ"ק אד"ש את הלולב ואתרוג והניחם על הסטנדר. לפני אמירת הלל הביט כ"ק אד"ש על הלולב והאתרוג לכאן ולכאן לראות עם הכל שלם. לפני אמירת "הודו" הביט כ"ק אד"ש שוב על האתרוג וסובבו לכאן ולכאן.

ב"הודו לה' כי טוב" נענע כ"ק אד"ש את הלולב ג' פעמים לכל צד ולאחמ"כ הניח את האתרוג. לפני אמירת אנא ה' הושיעה נא לקח כ"ק אד"ש שוב את האתרוג ונענע את הלולב שוב כמקודם ג"פ לכל צד. בין "אנא ה' הושיעה נא" הראשון לשני הניח כ"ק אד"ש את האתרוג, לקחו שוב ונענע כמקודם ג"פ לכל צד. וכן בהודו לה' כי טוב (השני) לקח את האתרוג ונענע הלולב ג"פ לכל צד, והניח האתרוג עד הושענות. כל זמן אמירת ההושענות החזיק את האתרוג עם הלולב מול הלב. ב"סוכת שלם" עשה כ"ק אד"ש הקפה סביב הבימה, עלה למקומו והביט על הקהל. לאחמ"כ הסתובב כ"ק אד"ש חזרה ואמר "אני והוא הושיעה נא" ואח"כ הסתובב שוב והביט על הקהל עד שכולם גמרו להקיף את הבימה, הסתובב חזרה והורה לנגן ג' פעמים "הושיעה את עמך".

בקריה"ת קראו בס"ת של משיח וכ"ק אד"ש עלה למפטיר וקרא ההפטרה "ויקהלו גו'".

במוסף עמד כ"ק אד"ש משך כל חזרת הש"ץ ורמז לנגן "הוא אלקינו" ו"אתה בחרתנו". באמצע חזרת הש"ץ הניח כ"ק אד"ש את הלולב ואתרוג על הכסא ואח"כ ירד מהבימה עבור ברכת כהנים. לפני מודים רמז שוב לחזן שיאמר לאט כדי שכל הכהנים יספיקו להגיע. לאחר הקדיש אמר כ"ק אד"ש "יישר כח" לכהנים ועלה חזרה למקומו.

בסיום התפלה אמר כ"ק אד"ש לקהל ג"פ "אַ גוט יו"ט" והחל לנגן "ושמחת", ועד חדרו הק' רמז להגביר השירה.

בשעה 12:45 נתן כ"ק אד"ש שוב את הלולב ואתרוג לר"מ הארליג. בשעה 3:00 החזיר הנ"ל לכ"ק אד"ש את הלולב ואתרוג, ולאחר כדקה יצא כ"ק אד"ש לסוכה שלו לסעודת החג. בדרך לסוכה עמד ילד קטן וצעק "הנה הרבי" וכ"ק אד"ש נופף לו לשלום בידו הק'.

בשעה 3:40 שב כ"ק אד"ש מהסוכה לחדרו.

בשעה 4:25 יצא כ"ק אד"ש לפתע והלך לביתו, שהה כ-5 דקות בבית וחזר בשעה 4:50. השמועה אומרת שכ"ק אד"ש נכנס מיד לסוכה שבצד השני של הבית ואפי' לא הסיר את המעיל והסירטוק, נענע הלולב ולאחרי כשתי דקות יצא מביתו בחזרה ל-770. בדרכו חזרה נופף בידו הק' לאות שלום לילדים קטנים.

בשעה 5:45 ירד כ"ק אד"ש לתפילת מנחה, הקהל שר וכ"ק אד"ש הורה בידו הק' להגביר השירה, וכשהגיע למקומו הניח את הסדור ע"ג הסטנדר ומחא כפיו הק' בחוזק במשך 2 ד'.

בסיום התפלה החל לנגן "ושמחת" והורה בידו הק' להגביר השירה.

היום סיפר בעל-תשובה א', שכ"ק אד"ש כתב לו: כשאיש ואשה יהודים מחליטים לסדר חייהם היום יומיים ע"פ הוראות תורתינו הק' הרי זה נק' בלשון העם היהודי, לשון הקודש - "תשובה", שזהו חזרה למקורו (ושרשו). ולא כבלשון אוה"ע . . חרטה על העבר. ואז יוכל להיות מנוחת ושלות הנפש.

מוצאי יום ב' דחג הסוכות

בשעה 7:15 יצא כ"ק אד"ש לתפלת ערבית, ובשעה 7:45 יצא לביתו. ליד דלת ג"ע התחתון עמדו התמימים השלוחים ללוס אנג'לס וכשכ"ק אד"ש יצא אמר להם: היות ואתם חמשה אתן לכ"א מכם ליקוטי שיחות של מכתב ו' תשרי והברכות של ער"ה ויו"כ, ובירכם כ"ק אד"ש שתהי' הצלחה רבה ומופלגה בזמן שמחתינו ולהמשיך על כל השנה כולה.

בחוץ נגנו "ושמחת" וכ"ק אד"ש הורה בידו הק' להגביר השירה.

יום ב', א' דחול-המועד סוכות

בשעה 10:00 ירד כ"ק אד"ש לתפילת שחרית. הסדר של הנענועים וכו' הי' כמו אתמול. בהושענות רמז לנגן ה' פעמים "הושיעה את עמך". כ"ק אד"ש עמד משך כל חזרת הש"ץ דמוסף ובסיום התפלה החל לנגן "ושמחת".

בשעה 2:00 יצא כ"ק אד"ש מחדרו לסוכה כשבידו שני לולבים ושקית שבתוכה הדסים וערבות. בסוכה החליף כ"ק אד"ש לולב, הדסים וערבות, ושהה שם עד 2:45.

בשעה 3:15 ירד כ"ק אד"ש לתפלת מנחה עם סירטוק המשי. קודם כניסתו להמעלית חילק צדקה לילדים קטנים, וכן בזאל למטה. על אחד הילדים שכ"ק אד"ש נתן לו צדקה העיר המזכיר שהילד כבר קיבל למעלה וכ"ק אד"ש חייך מאוד ואמר משהו ע"כ.

אחר התפלה החל לנגן "ושמחת".

יום ד', ג' דחול-המועד סוכות

היום הגיה כ"ק אד"ש את המאמרים דשבת שובה וי"ג תשרי.

אחרי תפלת מנחה החל לנגן "ושמחת". כשיצא מהמעלית פגש את הצלם רלוי"צ פריידין ואמר לו כ"ק אד"ש: היום יום טוב, וצריכים להתלבש בבגדי שבת. הר' ש. נכנס היום ליחידות בג"ע התחתון ודיבר עם כ"ק אד"ש, ובין הדברים אמר לו כ"ק אד"ש שהיות ועכשיו זה לא זמן של יחידות לכן אין-זה בהחדר.

יום ו', ה' דחול-המועד סוכות – הושענא רבה

בעת תפלת שחרית החל כ"ק אד"ש לנגן "אנא עבדא" ופנה אל הקהל ועשה בידיו הק' לאות של שמחה משך זמן.

אחרי התפלה חילק כ"ק אד"ש לעקאַח לאורחים ואורחות שהגיעו מאז יוהכ"פ והרבה נמנעו מלגשת. לא' אמר כ"ק אד"ש שיעשה מברלין "א אידישע שטאט". באמצע רצו לעצור את התור בכדי לא להטריח על כ"ק אד"ש, ואמר כ"ק אד"ש לריל"ג שיעשה סדר, ובאם לא "אצא בעצמי לעשות סדר"... כך ביקש ממנו כ"ק אד"ש כמה פעמים.

אח"כ אמר כ"ק אד"ש: "בשעת איך דארף שטיין בגלוי און מען איז מעלים איז מען א חסיד-שוטה, א טפש, אויב מ'קען אים בכלל אנרופן א חסיד"... [= בשעה שאני צריך לעמוד בגלוי ומעלימים, הרי זה חסיד שוטה, טיפש, אם בכלל ניתן לכנותו חסיד...].

אחר תפלת מנחה אמר כ"ק אד"ש: "וביום שמחתכם" והחלו לנגן ניגון המוסב על המילים הנ"ל וכ"ק אד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה.

ליל ש"ק, שמיני עצרת

לפני קבלת שבת החל כ"ק אד"ש את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל. אחרי מעריב נכנס כ"ק אד"ש לסוכתו.

הקפות

כשנכנס כ"ק אד"ש לאמירת "אתה הראת" פנה אל הקהל שניגן והורה בידיו הק' להגביר השירה. אחרי אמירת "אתה הראת" בפעם הא' החל כ"ק אד"ש לנגן "ופרצת". אחר הפעם הב' "הושיעה את עמך". אחר פעם הג' ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל.

בעת אמירת "אתה הראת" אמר כ"ק אד"ש לריל"ג שיכבדו את ד"ר וייס באמירת פסוק.

בעת ההקפות של האורחים מאה"ק רמז כ"ק אד"ש לאחדים שעמדו מסביבו לילך להקפה. בכמה הקפות פנה כ"ק אד"ש אל העומדים מסביב ורמז בידו הק' להיות בשמחה.

ר"ז שמרלינג אמר לכ"ק אד"ש בעת ההקפות שישמור על בריאותו (ואמר שאם החסידים אינם דואגים, עליו לשמור בעצמו על בריאותו), וענה כ"ק אד"ש: הרי זה שמח"ת!

אחרי "עלינו" אמר כ"ק אד"ש "גוט שבת גוט יו"ט" והורה לנגן "וביום שמחתכם".

יום ש"ק, שמיני עצרת

כשנכנס כ"ק אד"ש לתפלת מנחה פנה אל הקהל ששר והורה בידיו הק' להגביר השירה. בעת אמירת "בריך שמי'" פנה כ"ק אד"ש אל הקהל והחל לנגן "אנא עבדא" ומשך זמן עשה בידיו הק' לאות של שמחה.

ליל שמחת תורה

בתחילת ההתוועדות החל כ"ק אד"ש את ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל. אחרי שיחה הג' שאל את הריל"ג אם כבר חזרו כולם מהבתי כנסיות. בסיום ההתוועדות צוה כ"ק אד"ש להעמיד על השולחן כמה בקבוקי משקה, ואמר (בתרגום חפשי): "כיון שצריכים להתכונן ל"הקפות", אזי בינתיים יחלקו את המשקה ושיסיימו אותו קודם "הקפות", ולהתכונן ל"הקפות" מתוך שמחה. מסתמא רוצים הגבאים לסדר את ביהכנ"ס ל"הקפות" – שיכריזו על הסדר שיהי'".

אח"כ אמר כ"ק אד"ש (בתרגום חפשי): היכן הרבנים, אלו ש"יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל"? ונתן כ"ק אד"ש לרבנים שי' את בקבוקי המשקה לחלקם לכל הקהל.

באמצע חלוקת המשקה אמר כ"ק אד"ש (בתרגום חפשי): היכן הרבנים? – כשמדובר בעלי' לתורה כל אחד רוצה שיקראוהו בשם "הרב", וכאן לא רואים את הרבנים! אח"כ רמז כ"ק אד"ש לכמה רבנים שיעלו ונתן לכ"א מהם בקבוק. לבסוף השאיר כ"ק אד"ש בקבוק א' על שולחנו ולקחו עמו. בסיום החל כ"ק אד"ש לנגן ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל.

הקפות

כ"ק אד"ש נכנס לאמירת "אתה הראת", פנה את הקהל ששר והורה בידיו הק' להגביר השירה.

בסיום אמירת פסוקי "אתה הראת" בפעם הא' וה-ב' החל כ"ק אד"ש לנגן "ופרצת" ו"והושיעה את עמך". אחר הפעם הג' אמר כ"ק אד"ש את הפסוק "והי' זרעך גו'" ג"פ והחל לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל.

קרוב לסיום אמירת פסוקי "אתה הראת" בפעם הג' אמר כ"ק אד"ש להרש"ג לומר בעצמו פסוק.

בהקפה הב' כבדו את המשלחת הישראלית וכן את ד"ר וייס שרקד חזק מאוד וכשחזר חייך אליו כ"ק אד"ש והורה לו שיבדוק לעצמו את הדופק...

בההקפה של האורחים מקנדה ניגנו "חיילי אדוננו" וכ"ק אד"ש פנה אל א' מקנדה ושאלו האם הוא ג"כ מהחיילים... ורמז לו שילך להקפה.

בעת שהלך כ"ק אד"ש להקפות אמר לא' (מברלין) שיעשה מברלין – ליובאוויטש, כשחזר כ"ק אד"ש מההקפה שאל את הנ"ל: כבר עברו חמש דקות מאז – האם (ברלין) נהייתה ליובאוויטש?...

א' איחל לכ"ק אד"ש שיזכה לשנה הבאה מתוך הרבה בריאות, וענה כ"ק אד"ש: גם אתם עם הרבה כסף...

א' איחל לכ"ק אד"ש שיתגלה בשנה זו ממש, וענה כ"ק אד"ש: אמן ואמן.

כשהלך הר' חודקוב (ע"ה) להקפות נתנו לו ס"ת של משיח, ורמז כ"ק אד"ש שיתנו לו ס"ת קטן יותר.

אחרי "עלינו" אמר כ"ק אד"ש ג"פ "גוט יו"ט" והחל לנגן "ושמחת".

יום שמחת תורה

קודם שחרית החל כ"ק אד"ש את ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל. אחרי ברכת כהנים רמז כ"ק אד"ש לא' היכן בנו, ורמז הנ"ל שישן, ורמז לו כ"ק אד"ש בתמי'...

כשחזר כ"ק אד"ש מההקפות אמר להנ"ל מברלין: כבר עבר חצי יום ומה נפעל?...

בסיום "בריך שמי'" החל החזן "שמע ישראל" ועשה כ"ק אד"ש בידו הק' תנועה של ביטול והחל לנגן "אנא עבדא".

לפני קריאת התורה אמר ר' י. ד. לכ"ק אד"ש "לחיים" ואמר לו כ"ק אד"ש שיתן להפרופסור שעמד לידו, וענה הנ"ל שעדיין לא עשה קידוש, והורה לו כ"ק אד"ש לתת לו לעשות קידוש, וענה הנ"ל שאין לו ולפועל רצה להוציא את הפרופסור ידי-חובה וענה כ"ק אד"ש בשלילה. אח"כ אמר כ"ק אד"ש לפרופ' שהיום צריכים להזיע.

לפני העלי' דחמישי שאל כ"ק אד"ש כמה-וכמה אם קבלו כבר עלי'.

כשניגנו "שישו ושמחו" הורה כ"ק אד"ש בידיו הק' להגביר השירה ורקד בעצמו.

ב"כתר" כשאמרו "ממקומו" הורה כ"ק אד"ש בידו הק' לנגן כמו ב"הוא אלוקינו".

בסיום התפלה אמר כ"ק אד"ש ג"פ "גוט יו"ט" והחל לנגן "ושמחת".

תפלת מנחה היתה ב"זאל" למעלה ולפני התפלה החל כ"ק אד"ש לנגן ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל. אחרי התפלה החל כ"ק אד"ש לנגן "ושמחת".

התוועדות

בתחילתה צוה כ"ק אד"ש לנגן "וביום שמחתכם". אח"כ דיבר שיחות נפלאות המיוסדות על הסיפור של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שכשא' מחליט לתת צדקה בסדר מסויים, אזי אף שלעת עתה אין לו, פותחים לו צנורות חדשים מלמעלה. וכן הי' אצל הרבי הריי"צ שא' נעשה עשיר עי"ז, וסיים כ"ק אד"ש: כן תהי' לנו ע"י שכל אחד יקבל על עצמו החלטה כזו. אח"כ דיבר כ"ק אד"ש ב' שיחות להבהיר את כל התירוצים והאמתלאות שעלולים לבוא ממחשבת בעל עסק כו'.

כ"ק אד"ש צוה לנגן ואמר המאמר ד"ה "ביום השמיני עצרת גו'". אח"כ הזכיר את כל הרביים ובסיום ההתוועדות צוה לנגן גם "האפ-קאזאק".

בעת חלוקת ה"כוס של ברכה" איחל א' מפרס לכ"ק אד"ש בריאות והצלחה, וענה כ"ק אד"ש (בפרסית) תודה רבה. להר' לוי"צ פריידין (ע"ה) נתן כ"ק אד"ש בקבוק משקה ואמר (בחיוך) שיתן בתוך המצלמה... כמו"כ נתן בקבוק משקה להפרופסור מרוסי' ואמר לו כ"ק אד"ש שאם יהי' לו קשה לשתות שיערבב במים...

בסיום כוס של ברכה ברך כ"ק אד"ש ברכה אחרונה ואח"כ אמר (בתרגום חפשי): היות ואוחזים כבר ב"אסרו חג בעבותים" הרי שיש להתחיל מהתחלה (והחל לנגן) "ושמחת בחגיך", ועמד במקומו והורה בידו הק' במשך זמן להגביר השירה.

אשרי עין ראתה כל אלה!

יום ב', כ"ד תשרי – אסרו חג

על-יד ג"ע התחתון עמדו חלק מהשלוחים הנוסעים ללמוד בישיבת אור אלחנן – חב"ד בלוס אנג'לס. כ"ק אד"ש נתן להם ליקוט מכתב ו' תשרי, הוציא מכיסו מטבעות ונתן להם ואמר שיתנו שם לצדקה, וברך אותם בשמיעת בשו"ט ובשנת הצלחה.

בשעה 8:00 החל כ"ק אד"ש לקבל את האורחים שבאו לחודש תשרי ליחידות. הסדר הוא אשר כאו"א כותב את שמו וכ"ק אד"ש מברכו ונותן לו שטר של דולר ע"מ ליתנו לצדקה במקום מגוריו (להרבה הורה לתת לצדקה למוסד חינוך), כמו"כ מקבלים האורחים (ע"י המזכירות) תניא (להאנשים) וסידור (לנשים) עם חתימת כ"ק אד"ש.

{לקט קטעים מר"ד כ"ק אד"ש בעת היחידות לכו"כ (מפי השמועה, תרגום חפשי) הובא למטה במדור "יחידות".}

בסיום היחידות חילק כ"ק אד"ש לנשים סידורים ולאנשים תניא, בסוף התניא (בצד ימין) מופיע חתימת יד ק' של כ"ק אד"ש, ומתחתי' נכתב: עשי"ת תש"מ.

אחרי מעריב רצה כ"ק אד"ש להפסיק לקבל ליחידות ולהמשיך מחר, ולפועל המשיך עד ארבע לפנות בוקר. כשיצא כ"ק אד"ש לביתו החל לנגן "ושמחת" ועד הכנסו למכונית הורה בידו הק' להגביר השירה.

יום ד', כ"ו תשרי

היום המשיך כ"ק אד"ש לקבל ליחידות. {הר"ד ממה שאמר לכו"כ (מפי השמועה) הובא למטה במדור "יחידות".}

יום ו', עש"ק פ' בראשית

בשעה 1:00 החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ליחידות, {הר"ד ממה שאמר לכו"כ (מפי השמועה) הובא למטה במדור "יחידות".}

בשעה 5:00 נסתיימה היחידות. כשיצא כ"ק אד"ש ראה א' עומד על-יד המזכירות ושאלו אם רצה להכנס ליחידות ולא הניחוהו? וכשלא ענה שאלו כ"ק אד"ש אם יש לו פתק עבורו, ולא הי' לו, וחייך כ"ק אד"ש ואח"כ הלך לביתו.

ש"ק פ' בראשית, מבה"ח וער"ח מר-חשון

ב"נקדישך" ניגן החזן את התיבות "ועינינו תראינה" במנגינה של "כי אנו עמך" וכשסיים רמז כ"ק אד"ש בידו הק' לאות של שמחה מס' דקות. ב"בריך שמי'" כשהחל החזן לנגן "אנא עבדא" פנה כ"ק אד"ש לקהל והורה בידו הק' להגביר השירה (וכן בתפילת מנחה). אחרי התפילה הכריז כ"ק אד"ש בקול רם ג' פעמים "גוט שבת". אחרי מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן "ופרצת".

מוצש"ק

התוועדות

לאחרי ב' השיחות הראשונות אמר כ"ק אד"ש שכל זה הי' בתור "הקדמה" להדבר מלכות – התורה, ובתורה גופא – בתחילתה, וגם פרש"י נכלל בזה, ופתח כ"ק אד"ש את החומש והחל לקרוא בקול את הרש"י הראשון ("מה טעם פתח בבראשית כו'"), ופירש כל תיבה ותיבה ברש"י זה, ואח"כ אמר כ"ק אד"ש שכמו שנפסק בתורה כך הוא הפסק-דין, וכשיהודי יענה לאוה"ע מענה זה (דברצונו נטלה מהם ונתנה לנו) – המענה יתקבל אצלם!

ודיבר אודות זה משך זמן בקול רם, ואח"כ אמר כ"ק אד"ש שלחביבות הענין וכיון שהזמן גרמא יקרא עוה"פ את הרש"י הנ"ל, וקרא כ"ק אד"ש שוב את הרש"י הנ"ל בקול רם כו', הביט זמן מה בחומש, חייך, וצוה לנגן "לכתחילה אריבער".

אח"כ אמר כ"ק אד"ש שיחה קצרה על השייכות דרש"י הנ"ל לקביעות דשנה זו, אח"כ צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה ויאמר לו יהונתן מחר חודש גו' והזכיר בו את כל הרביים.

לקראת סיום ההתוועדות דיבר כ"ק אד"ש שיחה ארוכה אודות המצב באה"ק, והדגיש את הצורך שהרבנים יפסקו דין על המצב באה"ק (שו"ע סשכ"ט), ואף אם יעשו זאת בחדרי חדרים הרי-זה יפעל פעולתו בעולם הזה הגשמי כו'.

אח"כ צוה לנגן ניגון הכנה, ניגון ד' בבות לאדה"ז ו"ניע זשוריצי חלאפצי".

בסיום ההתוועדות אמר כ"ק אד"ש שילכו בשמחה ובטוב לבב לקבל פני משיח צדקנו, שאזי יהי' "ה' אחד ושמו אחד", "והיתה לה' המלוכה", ואזי יצעקו אפי' בשפת אוה"ע, מתוך שירה ושמחה (כ"ק אד"ש החל לנגן:) "ניעט ניעט ניקאווא".

טרם צאתו החל כ"ק אד"ש לנגן שוב ניגון הנ"ל.

יחידות

יום ב', כ"ד תשרי – אסרו חג

לא' מרוסי' אמר כ"ק אד"ש שיתעסק עם העולים החדשים והקב"ה יעזור לו למצוא את המילים המתאימות לדבר, וכן שישתדל להתעסק עם אלו הרוצים לחיות כמו קומוניסטים, שאין-זה לפי הכוונה.

לא' שהי' חולה בידיו (מחלה המסתעפת מהראש) ל"ע, אמר כ"ק אד"ש: שאינו צריך לנסוע לבוסטון עבור רפואתו, אלא יסע חזרה לאה"ק ויתעסק שם עם העולים החדשים, ואם ברצונו לנסוע לבוסטון יכול לנסוע...

לא' שהי' עייף (ומוטרד מההמתנה הארוכה) אמר כ"ק אד"ש: גם אני עייף, ויש עוד יהודים עייפים הממתינים לילך לביתם. הנ"ל סיפר לכ"ק אד"ש שהוא מהנדס, ואמר לו כ"ק אד"ש שהוא ג"כ מהנדס, והוסיף: שיאיר לגויים ולכל העולם. הנ"ל: מפיכם יכנסו דברים אלו לאזני הקב"ה, ואמר כ"ק אד"ש: להקב"ה זה כבר הגיע אבל זה צריך להכנס גם לאזניים שלך...

לר' ז. י. אמר כ"ק אד"ש שיש לו עליו טענה רצינית ע"כ שאינו עוזר לו בשירה וריקודים (בתשרי), ואמר הנ"ל: קשה לי לאחוז ("אנצוהאלטן") עם הרבי, ואמר לו כ"ק אד"ש שאינו משתדל כ"כ. ושאל הנ"ל: האם אני עושה דבר טוב בזה שאני לוקח "לעקאח" וכוס של ברכה, כי ישנם השוללים זאת, וענה כ"ק אד"ש: שיגש גם להבא, וזה מראה שזקוקים לי, ואז נותן הקב"ה בריאות ואריכות ימים. ואמר לו כ"ק אד"ש: שלשנה הבאה יהי' היומן שלך בן 200 עמודים (עד אז היו לו 100 ע' מ-10 שנים).

שאל ילד א' לשמו, וענה: שניאור זלמן, ושאלו כ"ק אד"ש אם יודע מי נק' בשם זה, וענה: הבעש"ט... ועשה כ"ק אד"ש בידו הק' תנועת ביטול, ואמר: הוא (אדה"ז) הי' תלמיד ומקבל פנימי מהבעש"ט, והוסיף: והי' חסיד ירא שמים ולמדן, וכן תהי' חסיד יר"ש ולמדן...

נכנס יהודי מברלין ושאלו כ"ק אד"ש באיזה לשון ידבר, והמשיך כ"ק אד"ש, שגרמנית איני זוכר כ"כ טוב (ולפועל דיבר עמו כ"ק אד"ש בגרמנית ובאידיש), ואמר לו כ"ק אד"ש שבהמשך למה שדיבר עמו בעת ההקפות (ראה "הקפות) אזי שיעסוק בזה במסירות ובאמת ("מיט אן אמת און איבערגעגעבנקייט"), ואז יראו אחרים ויסייעו לו, וכן שיקרב יהודים לליובאוויטש ואזי יחזרו ליהדותם. ומסר כ"ק אד"ש על-ידו ד"ש לרב דברלין.

א' שאל את כ"ק אד"ש ע"ד ניתוח באוזן לצורך השלמת עור במקום החסר, ואמר לו כ"ק אד"ש שיש מעלה בהשתלת עור ממקום א' באוזן למקום שני אבל עי"ז חסר במקום הראשון. ומאידך יש גם מעלה בהשתלה פלסטית, אך החסרון בזה הוא שהעור אינו מסתגל לזה, ולכן יתייעץ עם הרופאים בתחום זה.

א' כתב לכ"ק אד"ש מכתב עם שאלות וכשנכנס לא ענה לו כ"ק אד"ש על השאלה שבפתק, וכששאל אודות זה ענה לו כ"ק אד"ש: לא קיבלת תשובה? הרי דובר ע"ז בהתוועדות דשמחת-תורה.

לא' אמר כ"ק אד"ש שע"פ המבואר בלקו"ת פ' בהעלותך (לג, ג) עה"פ "עד ירכה עד פרחה מקשה היא" שכל ישראל הם מקשה אחת, וע"פ המבואר בלקו"ת פ' נצבים (מד, א) שכל ישראל מראשיכם שבטיכם עד חוטב עציך ושואב מימיך הם קומה אחת שלימה, על-כן, אע"פ שאחיו גדול ממנו, הרי ע"י שישתדל עמו וישתפו בעבודה דהפצת המעיינות כו' יקבל מזה ג"כ חלק, אף שהנו קטן ממנו (כמבואר במאמרים הנ"ל בלקו"ת). כן דיבר עמו כ"ק אד"ש על-דבר הנסיון שנא' בשו"ע "אל יבוש מפני המלעיגים" ועד שענין זה נכתב בשו"ע גם בנוגע להל' יום הכיפורים, אף שאיזה יהודי אינו אוחז מיוהכ"פ? אעפ"כ גם שם מבהירים ענין הנ"ל, וכן בהל' שבת.

יום ד', כ"ו תשרי

לא' אמר כ"ק אד"ש שכשיגיע לביתו ישמע בשורות טובות.

א' חולה, ר"ל, שאל את כ"ק אד"ש על מצבו, וענה כ"ק אד"ש שאם יחכה איזה שנים תהי' רפואה לזה.

חתן וכלה נכנסו ליחידות, ולאחמ"כ נכנס אבי הכלה ושאלו כ"ק אד"ש מדוע לא הזכיר בפתק את שמה של בתו הכלה, וענה הנ"ל: מפני שהיא נתארסה זה-עתה ונכנסה עם החתן, ואמר לו כ"ק אד"ש: מה שכתוב "כי יקח איש אשה גו'" הרי זה קאי רק לאחר הנישואין.

יום ו', עש"ק פ' בראשית

כ"ק אד"ש שאל א' אם קיבל רשות מאשתו לנסיעות שעושה, וענה שקיבל כבר רשות ונוסע על-סמך זה י"ב שנה, ואמר לו כ"ק אד"ש: תש"מ היא שנה חדשה וצריכים רשות מחדש...

ושאלו כ"ק אד"ש מדוע נכדיו (שמתחת לגיל בר-מצוה) אינם כותבים פתק לבד, ומסר לו כ"ק אד"ש מעטפות על-מנת שישלחו מכתביהם על-ידי המזכירות. לילד א' "לוי" אמר כ"ק אד"ש שהיות וכתוב על שבט לוי "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל", על כן כשיגדל יהי' רב ותהי' לו קהילה וישפיע גם על הקהילה (נוסח אחר: יידע כיצד לפסוק בשאלה).

*

בחודש תשרי תש"מ נכנס אחד ליחידות לכ"ק אדמו"ר שליט"א והתאונן שאחת מידיו אינה פועלת פעולתה כדבעי ("פערעלייזד" באנגלית). כ"ק אד"ש נתן לו דולר, ואמר לו שיתן ביד הזו את הדולר לצדקה. וכן עשה, ונתרפאה ידו כדבעי.